.

Або тое, што было цікава сабакі сёння ...

 


Новогодишно поздравление на Президента на Република Беларус Александър Лукашенко

 
 
Скъпи съотечественици!
 
Често сравняват човешкия живот с път. Но този път има особени правила. По него може да се мине само веднъж и връщане назад няма.
 
Древните мъдреци са ни учили: ценете всеки светъл миг в живота, всяка радост. На позволявайте на дребните досади и огорчения да ви пречат. Не се погубвайте в завист, обиди и злословия. Само тогава ще започнете да живеете истински живот и ще придобиете пълно щастие.
Понякога, обременени от ежеминутните трудности, не забелязваме най-важното, не оценяваме тези дарове, които ни поднася живота.
 
Истинските ценности не се забелязват в обикновената суета. И често хората започват да усещат тяхното значение чак тогава, когато ги загубят безвъзвратно.
 
Главната ценност, за която ние трябва да благодарим на съдбата –това е мира. Мирът в нашите семейства, в нашата страна, в отношенията между хората.
 
Отиващата си година внезапно и трагично ни показа истинската ценност на мира. Та показа на всички ни – всички житейски проблеми отстъпват на заден план, започват да ни се струват дребни и несъществуващи тогава, когато гърмят снаряди, свирят куршуми и се лее кръв.
 
Няма нищо по-ценно за човека от неговия живот. И няма по важно право от правото на живот.
 
Трябва да разбираме и да помним, на какво е основан истинския мир. И кое е заплаха за него.
 
Основа на истинския мир – това са добротата, търпимостта и съгласието между хората. Това е готовността да простиш чуждите грешки, в способността в нещичко да отстъпиш.
 
С очите си се убедихме до какво водят вътрешните разпри, ненавистта и нетърпимостта. От ярките и дръзки лозунги, сеещи вражда крачката до разделението на обществото е една. От разделението на обществото една крачка до всеобща ненавист. А от нея една крачка до войната. И ако хората забравят ценността на мира и съгласието, то те извършват едновременно и трите крачки.
 
Преди седемдесет години ние платихме за мира с милиони човешки животи. Белорусите добре знаят цената на мира и до ден днешен съхраняват особено трепетно отношение към него.
 
Аз съм уверен, че всеки от нас желае бързото възстановяване на мира по земите на нашите братя. Това е искрено, душевно чувство от страна на нашия народ.  Ние, белорусите, желаем мир на нашите приятели и съседи. Ни правим и ще направим всичко, което зависи от нас, за да го запазим и защитим.
 
Мирът – това е основата на живота и просперитета. И затова през настъпващата 2015 година желая на всички ни преди всичко мир – мир в душите, мир в семействата, мир в страната!
 
Скъпи приятели!
 
Отминалата година ни подари не малко поводи за радост.
 
Станахме повече с почти 7 хиляди човека. Държавата прие разгърната програма по поддръжка на семействата с две, три и повече деца. Това е наш съзнателен курс, който ние ще продължим и занапред.
 
Тази година ще влезе в нашата история като време на памет и патриотизъм. Всенародното празнуване на 70-тата годишнина от освобождението на Беларус  от немско-фашистките завоеватели отново ни припомни: няма бъдеше без минало, без връзка между поколенията. Нашата обща и свята отговорност – това е грижата за ветераните, за всички възрастни хора, възпитание по техен пример на децата и внуците ни.
 
Не случайно нарекохме отминалата година Година на гостоприемството.
 
Република Беларус разтвори своите врати за всички страни по време на шампионата по хокей. Десетки хиляди гости от най-различни ъгълчета на планетата откриха за себе си Беларус и белорусите – уютна, красива и поддържана страна, в която живее отзивчив, приветлив и добър народ. Уверен съм, че всеки един от нашите гости е отнесъл със себе си частица радост и топлота, подарени му от белоруската страна.
 
Всички бяхме зарадвани и от спортистите ни на зимната Олимпиада. Цялата страна като един човек поддържаше нашите олимпийци и те не ни подведоха!
 
Скъпи приятели!
 
След няколко мига ще настъпи 2015 година. Година на Великата Победа и Година на Младежта, в която символично се пресичат нашето минало и бъдеще. Година, в която ни престои да направим избора и да се определим: как ще живеем занапред, на какво да се надяваме и към какво да се стремим.
 
Навярно, всеки народ има своя зеветен образ, с който е свързана неговата родна земя.
 
За мен това е един неголям, но здрав, топъл и уютен дом, в който на почитание живеят старците, трудят се стопаните, съзряват младежите и растат щастливи деца.
 
Беларус – това е нашият общ дом, който само ние самите можем да изпълним с доволство и щастие.
 
В тези вълнуващи минути бих искал всички белоруси да осъзнаят, колко всъщност тясно сме свързани един с друг на този малък, подарен ни от Бога къч от Земята.
 
В новогодишната нощ искам да поздравя нашите родители и всички ветрани, да им благодаря за всичко, което са направили за страната ни.
 
На нашите удивителни жени, които поравно разделят с мъжете трудностите и грижите, остават все ката нежни и прекрасни.
 
На нашите деца, които ни вярват така искрено, децата, които ние сме длъжни да изведем на правилния жизнен път.
 
На всички нас, които със своите умели ръце и майсторство, талант и сила на научното озарение, сила и мъжество внасят своята лепта в укрепването и просперитета на Беларус.
 
Новогодишната нощ е време, в което ние по особено силен начин осъзнаваме, колко сме близки, колко сме нужни един на друг и че не можем да живеем без любовта и подкрепата на близките хора.
 
Нека да си благодарим един на друг за помощта, грижата и вниманието.
 
Нека във всяко наше семейство има много радост и топлта. 
 
Нека на нашата земя винаги да царят съгласие, изобилие и мир.
 
Здраве и щастие, скъпи земляци!
 
Честита Нова Година, Беларус!
 
 

Навагодні зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі да беларускага народа

 
Чалавечае жыццё нярэдка параўноўваюць з дарогай. І гэта дарога з асаблівымі правіламі. Па ёй можна прайсці толькі адзін раз і нельга павярнуць назад.
 
Старажытныя мудрацы вучылі: цаніце кожнае светлае імгненне жыцця, кожную радасць. Не дазваляйце дробным непрыемнасцям і засмучэнням захапіць вас. Не растрачвайце сябе на зайздрасць, крыўды і зласлоўе. Толькі тады вы пачняце жыць сапраўдным жыццём і знойдзеце непадробнае шчасце.
 
Мы часам, наракаючы на скарацечныя цяжкасці, не заўважаем самага важнага, не цэнім тыя дары, якія падносіць нам жыццё.
 
Сапраўдныя каштоўнасці іншы раз не прыкметныя ў звычайнай мітусні. І часта людзі пачынаюць разумець іх значэнне толькі тады, калі страчваюць іх незваротна.
 
Галоўная каштоўнасць, за якую мы павінны дзякаваць лёсу, - гэта мір. Мір у нашых сем'ях, у нашай краіне, у адносінах паміж людзьмі.
 
Адыходзячы год раптоўна і трагічна даказаў нам сапраўдную каштоўнасць міру. Ён паказаў усім нам - любыя жыццёвыя праблемы адыходзяць на задні план, пачынаюць здавацца дробнымі і неістотнымі тады, калі рвуцца снарады, свішчуць кулі і ліецца кроў.
 
Няма ў чалавека нічога даражэйшага за жыццё. І няма права больш важнага, чым права на жыццё.
 
Нам трэба разумець і памятаць, на чым грунтуецца сапраўдны мір. І што з'яўляецца галоўнай пагрозай для яго.
 
Аснова сапраўднага міру - гэта дабрыня, цярпімасць і згода паміж людзьмі. Гэта гатоўнасць дараваць чужыя памылкі, гэта здольнасць у нечым паступацца сваімі інтарэсамі.
 
Мы на свае вочы пераканаліся, да чаго вядуць унутраны разлад, нянавісць і нецярпімасць. Ад яркіх і рэзкіх лозунгаў, якія сеюць варожасць, адзін крок да расколу грамадства. Ад расколу грамадства адзін крок да ўсеагульнай нянавісці. А ад яе адзін крок да вайны. І калі людзі забываюць аб каштоўнасці міру і згоды, то ўсе гэтыя тры крокі яны робяць у адно імгненне.
 
Сем дзесяцігоддзяў таму мы заплацілі за мір мільёнамі чалавечых жыццяў. Беларусы добра ведаюць цану міру і па сённяшні дзень захоўваюць асабліва ўсхваляванае стаўленне да яго.
 
Упэўнены, кожны з нас жадае хутчэйшага аднаўлення міру на зямлі нашых братоў. Гэта шчырае, душэўнае пачуццё нашага народа. Мы, беларусы, жадаем міру ўсім нашым сябрам і суседзям. Мы робім і будзем рабіць усё, што ад нас залежыць, каб зберагчы яго і абараніць.
 
Мір - гэта аснова жыцця і працвітання. І таму ў надыходзячым 2015 годзе перш за ўсё я жадаю ўсім нам міру - міру ў душы, міру ў сем'ях, міру ў краіне!
 
Дарагія сябры!
 
Адыходзячы год падарыў нам нямала прычын для радасці.
 
Нас стала больш амаль на 7 тысяч чалавек. Дзяржава прыняла разгорнутую праграму па падтрымцы сем'яў з двума, трыма і больш дзецьмі. Гэта наш свядомы курс, які мы прадоўжым і ў далейшым.
 
Гэты год увойдзе ў нашу гісторыю як час памяці і патрыятызму. Усенароднае святкаванне 70-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў зноў нагадала нам: не бывае будучыні без мінулага, без сувязі пакаленняў. Наш агульны святы абавязак - клопат аб ветэранах, аб усіх старых, выхаванне на іх прыкладзе сваіх дзяцей і ўнукаў.
 
Адыходзячы год мы нездарма назвалі Годам гасціннасці.
 
Рэспубліка Беларусь раскрыла дзверы для ўсіх краін у час чэмпіянату свету па хакеі. Дзясяткі тысяч гасцей з самых розных куткоў планеты адкрылі для сябе Беларусь і беларусаў - утульную, прыгожую, дагледжаную краіну, у якой жыве спагадлівы, ветлівы і добры народ. Упэўнены, што кожны з нашых гасцей павёз з сабой часцінку радасці і цеплыні, падоранай яму беларускай зямлёй.
 
Усіх нас парадавалі спартсмены на Зімовай Алімпіядзе. Уся краіна як адзін чалавек перажывала за нашых алімпійцаў - і яны не падвялі нас!
 
Дарагія сябры!
 
Праз некалькі імгненняў настане 2015-ы год. Год Вялікай Перамогі і Год Моладзі, у якім сімвалічна перасякаюцца наша мінулае і наша будучыня. Год, калі нам з вамі трэба будзе рабіць выбар і вызначаць: як будзем жыць далей, на што спадзявацца, да чаго імкнуцца.
 
Напэўна, у кожнага народа ёсць той запаветны вобраз, з якім у яго звязана родная зямля.
 
Для мяне гэта невялікі, але моцны, цёплы і ўтульны дом, дзе ў пашане жывуць старыя, працуюць гаспадары, сталее моладзь і падрастаюць шчаслівыя дзеці.
 
Беларусь - наш агульны дом, які толькі мы самі можам напоўніць дастаткам і шчасцем.
 
У гэтыя хвалюючыя мінуты мне хочацца, каб усе беларусы ўсвядомілі, як мы, па сутнасці, цесна звязаны адзін з адным на гэтым невялікім, падораным нам Богам кавалку Зямлі.
 
У навагоднюю ноч я хачу павіншаваць нашых бацькоў і ўсіх ветэранаў, падзякаваць ім за ўсё, што яны зрабілі для краіны.
 
Нашых дзіўных жанчын, якія, пароўну падзяляючы з мужчынамі цяжар турбот і клопатаў, застаюцца пяшчотнымі і прыгожымі.
 
Нашых дзяцей, якія так шчыра вераць нам, дзяцей, якіх мы абавязкова павінны вывесці на правільную дарогу жыцця.
 
І ўсіх нас, хто сваімі ўмелымі рукамі і майстэрствам, талентам і сілай навуковага азарэння, стойкасцю і мужнасцю ўносіць уклад ва ўмацаванне і працвітанне Беларусі.
 
Навагодняя ноч - гэта час, калі мы па-асабліваму ўсведамляем, як мы блізкі, як патрэбны адзін аднаму і не можам жыць без любові і падтрымкі родных людзей.
 
Дык давайце падзякуем адзін аднаму за дапамогу, клопат і ўвагу.
 
Няхай у кожнай сям'і будзе нямнога радасці і цяпла. Няхай будзе шмат гэтай радасці і цяпла.
 
Няхай на нашай зямлі заўсёды пануюць згода, дастатак і мір.
 
Шчасця вам і здароўя, дарагія землякі.
 
З Новым годам, Беларусь!
 
 
 
 
 
 

Виж още...

ПЕТРИ - Петър Трифонов - дърворезба, изработка на приклади, мебели.  

Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

ИЗБРАНО ...

497

Северна Корея: от другата страна на либералните лъжи

in other
Съветския Съюз, първата в света социалистическа държава, я няма на геополитическата карта на света повече от години. Няма го и съдадения от него съюзен блок - Варшавския Договор. Въпреки всичко това Северна Корея продължава да върви по социалистическия път на развитие. Тами не намирисва на реставрация на капитализма. Либералите в своите статии постояно пишат, че живота там е подобен на ад,…
777

Ужасите на западната содомия на държавно ниво, за които дори не подозирате.

in other
Тази статия е за защитата на нашите деца от чума, по-страшна от която и да била болест по света, защото тази чума заразява с практически неизлечима болест нашите деца – така нареченото джендър възпитание, натрапвано ни от бързо деградиращия в това отношение Запад. Там са решили, че децата се раждат като безполови същества и на момченцата не трябва да се казва че са момченца (аналогично и по…
178

Нобеловката по литература: Как да победиш черна, еднокрака лесбийка?

in other
Известно предсказание с неизвестен автор звучи така: „следващия лауреат на Нобеловата награда в областта на литературата трябва да стане еднокрака бременна черна лесбийка, самотна майка на пет деца“. То беше неправено преди 7 или 8 години, и сякаш нобеловия комитет все пак си е взел бележка, тъй като с всяка следваща година неотклонимо се движи в обозначеното направление. Тоест, вече не става…
261

Галя и Тарас - първите хора на Земята.

in other
Първите хора на Земята се наричали Тарас и Галя. Когато сътворението на света било завършено, Господ ги поселил в страна, наречена Едемски съюз. Какво ли само нямало там! Имало великата река Днипро1, в която вместо вода се плискала прекрасна горилка2. Расла там и тревата на живота – коноп, даваща тъкани за одежда и прочие. А в центъра на градината се възвисявало дървото за познание на доброто и…
282

СССР 60-те: съветските младежи на страниците на американското списание «LIFE»

in Галерия
1960-те години са времето на така нареченото "хрушчовско затопляне" - едно от най-ярките десетилетия в историята на СССР. Това е време на ярки личности, крупни проекти и обществени реформи. През 1967 г. за американското списание "LIFE", фотографът Bill Epprige снима цяла серия фотографии "Съветските младежи", която още същата година се появява на страниците на списанието. Ето ги и тези снимки,…
324

Интервю с хомосексуален руски неонацист

in other
От Ник Честър. Преди няколко седмици интервюирах членове на малайзийската нео-наци сцена. Цялата концепцията на движението им беше объркваща. Голяма част от това да си нацист е да мразиш всеки, който не е бял, а хората от Малайзия обикновено не са бели. Оказва се обаче, че изключително строгата идеология не е кой знае какъв проблем в случая, и че малайзийските нацисти могат да продължат да…
319

Melodii din Moldova Sovietică - или "съветски фолк"

in музика
Една малка, но същевременно готина колекция от най-култовите в цялото постсъветско пространство песни на молдовски език. Парчетата са в оригиналното им звучене от 70-те години, когато стават хитови. Имат хиляди вариации, които се въртят и до днес, а и самите изброени в листата изпълнители са ги пели всичките до една. Тук на ВИГ „Норок“, ВИА „Оризонт“, великата Надя Чепрага и разбира се – Соня…
260

Владимир Ивасюк

in art world
Владимир Михайлович Ивасюк е роден на 4 март 1949 година в градчето Кицман в семейството на учителите Михаил и София Ивасюк. Още на 3 годишна възраст проявява огромно внимание към музиката, наблюдавайки с удоволствие репетициите на учителския хор, на които често го водят родителите. В първи клас свири невероятно на цигулка и започва да обикаля местните прегледи на художествената самодейност,…

 

Логин:

Парола:


(?)