.

Або тое, што было цікава сабакі сёння ...

 


140 години от рождението на Владимир Илич Ленин

На 22 април 2010 година се навършват 140 години от рождението на "Вожда на Революциите" - Владимир Ленин.

Кой всъщност е Ленин?

 

Владимир Илич Улянов (Ленин) е роден на 10 (22) април 1870 год. в град Симбирск  (сега Уляновск), разположен на брега на великата руска река Волга. Детството и юношеството на Владимир Илич минават в градовете Симбирск, Казан и Самара( сега Куйбишев), на широките простори на Волга.

Дядото на Ленин – Н.В.Улянов – бил руски крепостен селянин от Нижниновгородска губерния. През 1791 год. той се премества в Астраханска губерния, а след това в гр. Астрахан, където бил зачислен към еснафското съсловие и умира в голяма бедност. Бащата на Ленин – Иля Николаевич Улянов – от ранни години живее в несгоди и лишения. Само благодарение на помощта на по-големия си брат, на упорития си труд и на големите си способности той успява да получи висше образование.

Майката на Ленин – Мария Александровна – е родена и възпитана в лекарско семейство. Тя получава домашно образование, владее няколко чужди езика, добре познава художествената литература и много обича музиката. Умна, спокойна и приветлива, тя всецяло се посветява на децата си.

Семейство Улянови имало шест деца: Ана, Александър, Владимир, Олга, Димитрий и Мария. Родителите се стараят да им дадат разностранно образование и да ги възпитат като трудолюбиви, честни и скромни хора. Не случайно всички деца на Улянови стават революционери.

Към петата си година Володя се научава да чете, а деветгодишен постъпва в първи клас на Симбирската гимназия. Той се учи с голямо желание, отличава се с изключителни способности и сериозно отношение към учението, преминава от един клас в друг с най-високи награди.

Владимир Улянов чете много и добре познава произведенията на великите руски писатели: Пушкин, Лермонтов, Гогол, Тургенев, Некрасов, Толстой. Особено го увлича романът на Чернишевски „Какво да се прави?”.

Характерът и възгледите на младия Ленин се оформят под влияние на семейното възпитание, на прогресивната руска литература, както и на околния живот.. По онова време в Русия бързо се развива капитализмът, растат фабриките и заводите с машинна техника и с хиляди работници. Но все още има и много остатъци от крепосничеството. Капиталистическата експлоатация се съчетава с крепосническия гнет, което прави положението на трудещите се в града и селото крайно тежко. Произволът на царското правителство, потисничеството на помешчиците и капиталистите, мизерията и безправието на работниците и селяните събуждат у юношата омраза към потисниците и съчувствие към потиснатите. Силно влияние оказва върху Ленин по-големият му брат Александър, който се отличавал с твърда воля и високи морални принципи.

Още като юноша Володя преживява тежки изпитания. В1886 год. скоропостижно умира баща му. Не успяло семейството да се оправи от едно нещастие, и ето че го сполетява нова беда. През март 1887 год. в Петербург арестуват Александър Улянов в Шлиселбургската крепост. Екзекутирането на брат му разтърсва Владимир и затвърдява решението му да посвети живота си на революционната борба. Младият Улянов смята, че да се води борба против самодържавието чрез убийства на отделни представители на царската власт и на самия цар е погрешно и не постига целта.

И Владимир Улянов започва да търси друг път за освобождение на трудещите се. Готвейки се за революционна дейност, юношата се интересува особено много от обществените науки и се стреми да ги изучи задълбочено. Завършил гимназия със златен медал, през август 1887 год. той постъпва в юридическия факлутет на Казанския университет.

В университета младият Улянов завързва връзки с прогресивните, революционно настроени студенти. В началото на декември 1887 год. за активно участие в едно студентско събрание го изключват от университета и го арестуват. Така седемнадесетгодишният юноша Ленин тръгва по пътя на революционната борба против царското самодържавие.

Интернират Владимир Илич в село Кокушкино, Казанска губерния (днес село Ленино).От този момент той е поставен под полицейско наблюдение. В малкото глухо селце Ленин много чете, попълвайки самостоятелно образованието си. След една година му разрешават да се върне в Казан. Владимир Илич се опитва да постъпи отново в университета и поисква разрешение да замине за чужбина, за да продължи образованието си. Но царските власти му отказват – те са вписали Улянов в списъка „неблагонадежните”.

По онова време в Казан съществуват няколко нелегални революционни кръжока. Техен организатор е един от първите руски революционери-марксисти Н.Е.Федосеев. Владимир Илич се запознава с участниците в тези кръжоци и влиза в един от тях.

Владимир Улянов започва да изучава задълбочено марксизма – революционно учение, наречено така по името на основателя му Карл Маркс. Маркс и неговият приятел Фридрих Енгелс са отдали целия си живот за освобождението на работническата класа и на всички трудещи се от властта на капитала. В средата на XIX век те създадоха науката за законите, по които се развива обществото, и посочиха пътищата за неговото революционно преустройство.

По времето, когато Ленин влиза в революционното движение, марксиската идеология е завоювала господствуващо положение в западноевропейското работническо движение и е започнала да се разпространява в Русия.

Именно в марксизма младият Улянов вижда идейното оръжие, с овладяването на което руският пролетариат ще успее да се освободи и да постигне победа на социалистическия строй. Той изучава задълбочено главния труд на К. Маркс – „Капиталът”

През май 1889 год. Владимир Илич се премества заедно със семейството си от Казан в Самарска губерния, където прекарва четири години и половина. Лете семейството живее в един чифлик близо до село Алакаевка, а на есен се прибира в Самара. Владимир Илич продължава да изучава усилено произведенията на Маркс и Енгелс, занимава се с изучаване на чужди езици, особено на немски език. Той превежда от немски един от най-важните програмни трудове на Маркс и Енгелс – „Манифест на Комунистическата партия”

След като царското правителство разгромява тайната организация „Народна воля”,

по-голямата част от народниците се отказват от революционната борба. Те започват да проповядват примирение със самодържавието. За разлика от предишните, революционните народници, които се борели срещу царизма, народниците от 90-те години не само не се борели против самодържавието, но дори му служели. Започват да наричат тези народници, загубили всяка революционност както във възгледите си, така и в своите действия, либерални. Ленин се бори решително против тях.В горещи спорове и беседи Ленин доказва, че тяхната теория е несъстоятелна и противоречи на живота.

Владимир Илич работи упорито над образованието си. Той умее да съчетава учението с почивката; увлича се от гимнастика, разходки, музика, пеене и шахмат. Също така много обича шегите и смеха, като заразява всички със своята жизнерадост и весела юношеска закачливост.

За година и половина Владимир Илич изучава самостоятелно цялата университетска програма, предвидена за четиригодишния курс. През 1891 год. той успява да издържи блестящо изпитите в юридическия факлутет при Петербургския университет и получава диплом първа степен. От 1892 год. той започва да защитава дела в Самарския окръжен съд. Неговите доверители са главно бедните селяни. Но не адвокатската работа поглъща вниманието на Ленин. Цялата му енергия и сили са насочени към изучаването на марксизма, към подготвянето му за активна революционна дейност.

През 1892 год. Ленин организира в Самара първия марксистки кръжок, членовете на който изучават произведенията на Маркс и Енгелс и активно пропагандират марксизма. Владимир Илич непосредствено наблюдава живота на руското село. Той често беседва със селяните, разпитва ги за условията, при които живеят. Там той написва статията „Новите стопански движения в селския живот” – това е първият от запазилите се научни трудове на Ленин. В нея е показано проникването на капитализма в селското стопанство на Русия и разделянето на селяните на бедни, средни и кулаци.

Дейността на Ленин не се ограничава само в Самара, той установява връзки с марксисти от редица градове в Поволжието.

Годините, прекарани в Самара, имат огромно значение за по-нататъшната дейност на Ленин. През този период той трупа сили, за да излезе на широкия път на революционната борба. Там окончателно се оформят неговите марксистки, комунистически убеждения. Ленин става верен продължител на великото дело и учение на Маркс и Енгелс. Но провинциална Самара е тясна за революционната му дейност. Той се стреми към големия промишлен център, където са съсредоточени огромни пролетарски маси и има повече възможности за разгръщане на революционна дейност. През август 1893 год. Ленин се премества в Петербург.

 

ВОЖД НА РЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРОЛЕТАРИАТ В РУСИЯ

 

По онова време Петербург е столица на Русия и един от най-важните центрове на работническото движение. Там има нелегални кръжоци, чиито участници изучават и пропагандират учението на Маркс и Енгелс сред напредничавите работници. Владимир Илич се включва в един от тези кръжоци и поради изключителните му организаторски способности правят Ленин признат ръководител на петербургските марксисти.

Дейността на Ленин в Петрбург съвпада с началото на подема на масовото работническо движение. През 90-те години на XIX век в Русия се извършва промишлен подем: възникват нови фабрики и заводи, работническата класа бързо нараства и все по-решително се вдига на борба срещу капиталистите. За да може пролетариатът да изпълни историческата си роля му е нужна самостоятелна работническа революционна партия и Ленин поставя пред петербургските марксисти задачата да създадат такава партия.

Главна пречка за утвърждаването на марксизма и за създаването на работническа партия е либералното народничество. През лятото на 1894 г Владимир Илич написва книгата си „Какво представляват „приятелите на народа” и как воюват те против социалдемократите?” В нея той критикува всестранно теоретическите възгледи на народниците, доказва колко погрешни са те.

Владимир Илич развива великата идея за съюз на работническата класа със селяните, без което е невъзможно да бъдат съборени царизмът, помешчиците и буржоазията, да се установи власт на работническата класа и да се създаде ново, комунистическо общество.

Книгата му се печата и разпространява тайно в малък брой екземпляри. Под названието „жълтички тетрадки” този труд на Ленин се предавал от ръка на ръка и предизвиквал оживени спорове и вълнуващи отзвуци. Четели го в Петербург, Москва, Нижни Новгород, Владимир, Киев , Рига и други градове.Снего били запознати и членовете на групата „Освобождение на труда”. След излизането на тази книга Владимир Илич става все по-популярен и признат авторитет сред марксистите.

Ленин се залавя с жар за работа по изграждането на революционната марксистка партия. Той установява връзки с прогресивните работници от най-големите заводи. Това са прекрасни представители на руската работническа класа,които изграждат партията под ръководството на Ленин. Ленин грижливо създава и възпитава кадри от работниците революционери, организатори на пролетарската партия.

В 1894 год. Владимир Илич се запознава с Надежда Константиновна Крупская, учителка във вечерното неделно работническо училище зад Невската застава. Общата работа сдружава Владимир Илич и Надежда Крупская. Много нейни ученици влизат в кръжоците, ръководени от Ленин.

Петербургските марксисти развивали пропагандна дейност в малки кръжоци. Ленин пръв поставя задачата да се премине към агитация сред широките маси. В това отношение голяма роля изиграват неговите брошури и позиви, които са достъпни и за най-неподготвените читатели.

През пролетта на 1895 год. по поръчение на петербургските марксисти Ленин заминава за чужбина, за да установи връзка с групата „Освобождение на труда” и да се запознае със западноевропейското работническо движение.

В Швейцария Владимир Илич се среща с членовете на групата „Освобождение на труда” и се споразумява с тях да издадат заедно един сборник статии, озаглавен „Работник”.

От Швейцария Ленин заминава за Париж и Берлин. След като се завръща от чужбина, без да се отбива в Петербург, Ленин посещава Вилно, Москва и Орехово-Зуево, където установява връзки с местните социалдемократи.

В началото на септември 1895 год. Ленин се завръща в Петербург, където обединява марксистките кръжоци в една обща политическа организация която е наречена „Съюз за борба за освобождение на работническата класа”. „Съюзът за борба” е първият зародиш на революционната марксистка партия в Русия, които започва да свързва идеите на научния социализъм с работническото движение. В това е неговото велико историческо значение.

Дейността на „Съюз за борба” дава тласък за развитието на революционното движение в цяла Русия и по такъв начин улеснява създаването на марксистка партия на работническата класа в страната.

Царското правителство следи дейността на „Съюза” и му нанася тежък удар. В началото на декември 1895 год. са арестувани значителна част от неговите дейци начело с Ленин. Полицията залавя и подготвения от тях брой 1 на вестник „Рабочее дело”. Така завършва опитът на руските социалдемократи да основат нелегален работнически вестник.

Владимир Илич е хвърлен в Петербургския затвор.. Той прекарва повече от 14 месеца в единична килия, но и зад решетките на затвора не прекратява революционната си дейност. Там той започва да работи над голямото си произведение „Развитието на капитализма в Русия”.

В Петербург Ленин се оформя като организатор и вожд на работническата класа.Той дава теоретична обосновка на пътищата на революционното движение и подготвя почвата за създаване на пролетарска партия в Русия.

 

НА ЗАТОЧЕНИЕ В СИБИР

 

На 13 фефруари 1897 год. Ленин е осъден на три години заточение в Източен Сибир. Така царските власти се разправят с Ленин за неговата революционна дейност.

През май 1897 год. Ленин пристига в село Шушенско, Минусински окръг, Енисейска губерния, където му е определено да прекара заточението си. По онова време това е едно затънтено сибирско село – на стотици километри от железопътната линия.

След една година в Шушенско пристига Надежда Крупская. Тя също е арестувана по делото срещу петербургския „Съюз за борба”. Като годеница на Ленин й разрешават да прекара заточението си в Шушенско. Тук става сватбата им; Надежда Крупская става жена на Владимир Илич и до края на живота му е негов близък другар, съратник и верен помощник.

През време на заточението си Ленин разработва проектопрограмата на партията и написва над тридесет проиведения. Там Ленин завършва и труда си „Развитието на капитализма в Русия” Книгата излиза през 1899 год. и представлява непосредствено продължение на „Капиталът” от Маркс.

От Надежда Крупская Владимир Илич научава, че през 1898 год. в Минск се е състоял I конгрес на РСДРП, който провъзгласил основаването на Руската социалдемократическа работническа партия. В манифеста, приет от конгреса, открито се говори за целите на партията. Ленин изразява своята солидарност с основните положения на манифеста. Но конгресът не успява да обедини разпокъсаните марксистки кръжоци и организации. Не са приети нито програма, нито устав на партията, а избраният на конгреса Централен комитет скоро след това е арестуван.

На заточението у Ленин съзрява планът за създаване на революционна марксистка партия. При жестоката реакция на самодържавието партията трябвало да се изгражда в дълбока нелегалност.

След като изтича срокът на заточението, сутринта на 29 януари 1900 год. Владимир Илич заедно със семейството си напуска Шушенско. Предстои им дълъг път: трябва да изминат около 300 версти с коне. Въпреки силния студ пътуват денем и нощем. Ленин бърза да се включи по-скоро в активна революционна работа на свобода.

Царското правителство забранява на Ленин да живее в столицата и в промишлените центрове на Русия. За да бъде по-близо до Петербург, той решава да се засели в Псков.

 

ЗА НОВ ТИП МАРКСИСТКА ПАРТИЯ

 

Щом се отскубва на свобода, Ленин с увлечение пристъпва към осъществяване на замисленото дело. Цялата 1900 година минава в напрегната работа по организирането на общоруски политически вестник. Тогава поради полицейските преследвания в Русия е почти невъзможно да се основе революционен вестник и затова Ленин решава да го издава в чужбина.

През май 1900 год. при едно от тайните му посещения в Петербург го арестуват, но скоро след това го освобождават. Оставането му в Русия става опасно. Царизмът вижда в Ленин своя най-силен враг и предлагат той да бъде убит.

С големи усилия Ленин успява да се измъкне в чужбина. На 16 юли 1900 год. той заминава за Германия. Започва първата му емиграция, която продължава повече от пет години. Взема се решение общоруският революционен вестник да бъде наречен „Исрка”. През декември същата година е подготвен първият брой на „Искра”. Излизането на вестника изиграва огромна роля в създаването на революционното движение в страната.

От края на 1901 год. Владимир Илич започва да подписва някои от своите произведения с името Ленин. Ленин е взел за основа на своя псевдоним името на могъщата сибирска река Лена.

През 1902 год. излиза Лениновата книга „Какво да се прави?”. Това е забележително произведение, изиграло огромна роля в създаването на партията. В него Ленин подробно излага и обосновава плана за изграждане на пролетарска марксистка партия. Ленин мисли да създаде съвсем друга, действително революционна пролетарска партия, способна да организира и да поведе работническата класа в Русия на щурм срещу царското самодържавие и капитализма.

Придавайки голямо значение на организирането на сплотена централизирана партия, Ленин разработва план за нейното изграждане. Той смята, че партията трябва да се състои от две части: от тесен кръг професионални революционери – хора, посветили се изцяло на революцията, и от широка мрежа местни партийни организации, по-голям брой юленове на партията.

За разясняване на партийната програма пред селяните Ленин написва през пролетта на 1903 год. брошурата „Към селската беднота”. В нея той обяснява просто и достъпно към какво се стреми работническата партия и защо на бедните селяни е нужен съюз с работниците.

В началото на 1902 год. полицейските агенти попадат в следите на „Искра”. Налага се да се напусне Мюнхен, тъй като по-нататъшното оставане там е опасно. За ново седалище на вестника редакцията избира Лондон. През април 1902 год. Ленин пристига там.

През пролетта на 1903 год. Ленин се прехвърля от Лондон в Женева, където е преместено печатането на „Искра”. Ленин наема със семейството си малка къщичка в едно предградие на Женева.

През юли 1903 год. се открива II конгрес на РСДРП. Първоначално конгресът е свикан в Брюксел, но след това поради преследването от страна на белгийската полиция заседанията му продължават в Лондон. Продължително и бурно се обсъжда на конгреса проектът за програма на партията. С мнозинство на гласовете конгресът утвърждава революционната програма, подготвена от редакцията на „Искра”. Тогава това е единствената в света партийна програма, в която борбата за диктатура на пролетариата се поставя като основна задача на пролетарската партия.

Вторият конгрес на РСДРП е повратен пункт не само в руското, но и в световното работническо движение. Неговото историческо значение се състои в това, че той създава пролетарска партия от нов тип – ленинската Болшевишка партия.

С възникването на Болшевишката партия се появява могъща сила, способна да вдигне работническата класа и всички трудещи се в Русия за събаряне властта на помешчиците и капиталистите и за изграждане на социализма. Болшевишката партия, организирана от Ленин и неговите привърженици, става образец за всички комунистически и работнически партии.

След II конгрес положението в самата партия се усложнява. Меншевиките заемат мястото на разгромените „икономисти” и продължават тяхната опортюнистическа линия. Оттогава започва дългогодишна, ожесточена, упорита борба между болшевиките и меншевиките. Меншевиките се стремят да насочат партията по пътя на опортюнизма. Като завладяват централният орган на партията – вестник „Искра”, те повеждат от неговите страници борба против Ленин, против болшевиките, против решенията на II конгрес. Става наложително да се даде решително сражение на меншевиките, да се разясни цялата опасност от меншевизма за партията, за революционното движение в Русия. Това именно прави Ленин в книгата си „Крачка напред, две крачки назад”, която излиза през май 1904 год.

През лятото на 1904 год. , болшевиките повеждат борба за свикване на III конгрес на партията. Това се налага от извънредната обстановка в Русия: назрява революция. Необходимостта да се свика нов конгрес се диктува и от положението в самата партия. Трябва да се сложи край на разколническата дейност на меншевиките, които провалят решенията на II конгрес и разстройват партийната работа.

 

                        ПЪРВИЯТ ЩУРМ СРЕЩУ ЦАРИЗМА

 

В чужбина Ленин внимателно следи развитието на революционното движение в Русия. Дълго преди да започне революцията, той предвижда нейното наближаване. И ето тя наближава. На 9 януари 1905 год. в Петербург по заповед на царя стрелят срещу работниците, които отиват с миролюбиви намерения при него с жените и децата си, за да му разкажат за своите нужди. Това кърваво злодеяние на царя предизвиква възмущение и гняв сред народа. Надвечер в работническите райони на града започват да се издигат барикади. Събитията в столицата раздвижват цялата страна. Ленин ги окачествява като начало на революцията. Той настоява упорито да се свика незабавно нов партиен конгрес и енергично работи за подготовката му.

III конгрес на РСДРП се свиква през април 1905 год. в Лондон. Той е първият болшевишки конгрес. Меншевиките отказват да присъстват на него, макар да са поканени. Те свикват в Женева своя конференция. Това е явно разколническа стъпка.

На конгреса се разглеждат всички основни въпроси на усилващата се революция. Ленин е избран за председател на конгреса и ръководи непосредствено работата му. Решенията на конгреса въоръжават партията с конкретен план за действия, определят пътищата и средствата за по-нататъшния развой на революцията. Още на първия пленум на ЦК Ленин е утвърден за редактор на централния орган на партията – вестник „Пролетарий”.

След конгреса Ленин се завръща в Женева. За значението на конгреса и неговите решения Ленин пише в книгата „ Две тактики на социалдемокрацията в демократическата революция”, която излиза през 1905 година.

За Ленин става все по-трудно да ръководи от чужбина революционното движение. Той се стреми към Русия. В началото на ноември 1905 год. Ленин пристига в Петербург и започва да ръководи партията и революционната борба непосредствено на самото място.

Връхна точка на революцията е Декемврийското въоръжено въстание в Москва. В продължение на 9 дни няколко хиляди въоръжени работници водят героична борба с полицаите и с царските войски, изпратени от Петербург. Ленин дава висока оценка на Декемврийското въоръжено въстание – като незабравим героичен подвиг на руските работници.

За да се води по-успешна борба за победа на революцията, много членове на партията – работници – поискват тя да се обедини, за което е необходимо да се свика нов конгрес. В началото на април 1906 год. Ленин заминава за Швеция, за Стокхолм, за да участва в IV (Обединителен) конгрес на РСДРП. Конгресът се открива на 10 април в помещението на Народния дом, предоставено от шведските социалдемократи.

Конгресът взема решение за вливане на националните социалдемократически партии в Русия в състава на единната РСДРП. Веднага след конгреса Владимир Илич развива кипяща дейност. След като с упорита борба успява да сплоти партийните организации около болшевиките, Ленин поставя задачата да бъде свикан нов партиен конгрес и усилено се готви за него. През февруари 1907 год. той пише проекторезолюциите за V конгрес на РСДРП. В края на април 1907 год. Владимир Илич заминава за Лондон, където се провежда V конгрес на РСДРП. Ленин ръководи работата на конгреса, изнася доклад по главния въпрос на дневния ред – за отношението към буржоазните партии. Конгресът приема Лениновата резолюция за отношението към буржоазните партии.

В началото на юни 1907 год. Ленин се завръща от Лондон в Русия и се установява във Финландия. По онова време става очевидно, че революцията е претърпяла поражение. Царското правителство преминава в настъпление; започват тежки години на реакция.

Специалният отдел на Петербургското губернско жандармерийско управление поисква от началника на петербургската тайна полиция сведения за Ленин и предлага да се повдигне въпрос за предаването му от Финландия. Царските шпиони търсят навсякъде вожда на работническата класа. Ленин е принуден да се премести във вътрешността на Финландия. Но и тук за него става опасно. Затова болшевишкият център взема решение Ленин да се прехвърли в чужбина.

Първата руска революция, продължила две и половина години, претърпява поражение. Но тя прави пробив в самодържавния строй на Русия, открива периода на революционните битки от епохата на империализма и оказва огромно влияние върху развитието на освободителното движение в целия свят. През годините на революцията особено чрко се проявява талантът на Ленин като вожд, гениален теоретик, бележит организатор и ръководител на трудещите се маси.

 

 

БОРБАТА НА ПАРТИЯТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА РЕАКЦИЯТА

 

През януари 1908 год. Ленин отново се връща в Швейцария, в Женева. Тежко му е да напусне революционната Русия и да се върне в чужбина, в този тих град.

Всички мисли на Ленин са свързани с руската революция. Нейното поражение не сломява волята му за борба. С нова сила и енергия той се заема с партийна работа, с подготовката на нова революция. Той е твърдо убеден, че поражението на пролетариата в първата руска революция е само временно и че неговата победа над самодържавието е неизбежна.

Като пристига в Женева, Владимир Илич веднага се заема да възобнови издаването на вестник „Пролетарий”. През онези години този вестник е фактически централен орган на болшевиките.

В края на 1908 год. вестник „Пролетарий” започва да излиза в Париж, който по това време е център на руската емиграция. Във връзка с това Ленин и Надежда Крупская се преместват също там. Условията, при които Ленин живее в Париж, са много тежки.

Наскоро след пристигането на Ленин в Париж там се свиква V общоруска конференция на РСДРП, на която най-големите партийни организации са представени от болшевиките. Конференцията преминава под знака на борбата против ликвидаторството и отзовизма. Ленин изнася главния доклад. В духа на неговия доклад се вземат решения, от които партията се ръководи в цялата си дейност през периода на реакцията. Конференцията става повратна точка в развитието на работническото движение в Русия след поражението на революцията и означава голяма победа за болшевиките.

През април 1908 год. Ленин пристига в Италия, на остров Капри, за да се срещне с Горки по негова молба. Ленин дълго беседва с Горки за Русия. Беседите с Ленин оказват голямо влияние върху Горки, помагат му да се освободи от погрешните си възгледи.

През юни 1909 год. на съвещание на разширената редакция на „Пролетарий” Ленин се обявява решително против отзовистите. Той показва каква вреда нанасят те на работническото движение и на единството на партията.

През годините на реакцията Владимир Илич се занимава много с аграрния въпрос, т.е. с въпроса за поземлените отношения в Русия. Той разяснява, че земята трябва да принадлежи на държавата (след събарянето на царизма), която ще я предаде на селяните за безвъзмезно ползване.

Ленин възглавява борбата против опортюнизма в международното работническо движение и прави много за организирането и сплотяването на революционните сили. Той участва активно в конгресите на II Интернационал – международното обединение на социалистическите партии, пише статии и изнася доклади за международното работническо движение.

През есента на 1910 год. Ленин заминава за Стокхолм, за да се срещне с майка си, която на бил виждал от три години. В желанието си да се срещне със сина си Мария Александровна, въпреки, че по това време била на 75 години, решава да замине за чужбина. Той е внимателен и грижлив към нея както винаги. В Стокхолм Мария Александровна за пръв път чува реч на сина си на едно събрание на болшевишката група. В деня, когато майка му заминава, той я изпраща до пристанището, но не може да се качи на парахода, който принадлежал на руска компания – можело да го арестуват. Тогава той вижда майка си за последно, тя умира през 1916 год.

В края на септември Владимир Илич се завръща в Париж. 

 

ПРЕЗ ПЕРИОДА НА НОВИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДЕМ

 

През пролетта на 1911 год. Владимир Илич организира партийна школа в градчето Лонжумо, недалеч от Париж. Слушатели са работници – нелегални дейци от големите партийни организации.

Във връзка със засилването на работническото движение в Русия и с изострянето на борбата срещу ликвидаторството се чувства особена необходимост от укрепване на партийните организации и подобряване на тяхната работа. Възниква въпросът за неотложно свикване на партийна конференция. Ленин, болшевиките вземат мерки за нейното свикване. По предложение на Ленин се взема решение партийната конференция да се състои в Чехословакия. Вначалото на 1912 год. Ленин заминава от Париж за Прага. В Народния дом, в помещението на чешкия социалдемократически вестник, се провежда строго конспиративно общоруска конференция, която влиза в историята под името Пражка конференция. Пражката конференция изиграва извънредно важна роля в изграждането на Болшевишката партия, на партията от нов тип; тя има значение на партиен конгрес.

През пролетта на 1912 год. по инициатива на питерските работници, горещо подкрепена от Ленин, се създава легалният болшевишки всекидневник „Правда”. Първият брой на „Правда” излиза в Петербург на 22 април.

За да бъде по-близко до Русия, Ленин се премества от Париж в Полша, в град Краков. Тук той живее повече от две години до началото на Първата световна война, зиме – в Краков, лете – в село Поронин. За укрепването на партията и нейното единство голяма роля имат решенията на съвещанията на ЦК с партийните работници –  Краковското и Поронинското съвещание - състояли се през 1913 год. под ръководството на В.И.Ленин.

През пролетта на 1913 год. здравето на Надежда Крупская се влошава. Те заминават от Краков за село Поронин. Но там заравословното състояние на Надежда Крупская не се подобрява. Налага се през лятото да заминат да я лекуват в Швейцария, в Берн. В края на юли Владимир Илич и Надежда Крупская се завръщат в Поронин.

Революционното движение в Русия се развива все по-широко. През първата половина на 1914 год. стачкуват около един и половина милиона работници. Икономическите стачки се преплитат с политически. Страната върви към нова революция. Болшевиките се готвят за нов партиен конгрес. Те обаче не успяват да го свикат – попречват им световната империалистическа война.

 

ВЯРНОСТ КЪМ ПРОЛЕТАРСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ

 

Империалистическата война започва през лятото на 1914 година. Тя заварва Ленин в Поронин. Още от първия ден на войната той се обявява решително против нея. Скоро по един лъжлив донос Владимир Илич е арестуван от австрийските власти и обвинен в шпионаж в полза на царското правителство. Над Ленин надвисва смъртна опасност: можело да го разстрелят. В защита на Ленин се обявяват прогресивни обществени дейци в Полша и Австрия, които доказват, че обвинението е неоснователно. След като държат Ленин в затвора около две седмици, австрийските военни власти били принудени да го освободят.

Ленин смята за необходимо да продължи прекъснатата поради арестуването му работа по ръководенето на революционната борба на пролетариата против царизма и империалистическата война. Но в Австрия – страна, която участва във войната – това е извънредно трудно. Ето защо той си издействува разрешение да замине за Швейцария. Там най-напред в Берн, а след това в Цюрих, той живее до 27 март 1917 год.

В първите редици на международния пролетариат, който се бори против войната, вървят революционните руски работници, ръководени от партията на болшевиките. Поражението по фронтовете на войната, разрухата и гладът показват, че царизмът е гнил и неспособен да управлява страната. Недоволството от политиката на царизма се засилва във всички слоеве на населението. Ленин ясно вижда и предсказва, че в Русия наближава революция. И наистина тя скоро започва.

Първи се вдигат петроградските работници. В деня на годишнината от Кървавата неделя, на 9 януари 1917 год. в Петроград става голяма антивоенна демонстрация. Такива демонстрации стават също в Москва, Баку и Нижни Новгород. От тогава революционните акции на работниците по цяла Русия започват да се засилват от ден на ден.

Царското правителство се опитва с помоща на войските да смаже разрастващата се революция, но вече не е в състояние да направи това. Войниците се присъединяват към въстаналите работници и заедно с тях се обявяват против царизма. Сбъдва се предсказанието на Ленин. Работниците и селяните, възглавявани от истински революционна марксистка партия, побеждават. Самодържавието, което векове наред потискало народите в Русия, е съборено. Революционният почин на петроградските работници и войници е подкрепен от работниците и войниците в Москва и други градове. Те свалят царските чиновници, разрушават монархическият строй. В Русия побеждава буржоазнодемократическата революция.

Трудещите се в Русия очакват с голямо нетърпение завръщането на своя вожд. Но временното правителство му създава всевъзможни пречки. То разпраща до своите представители в чужбина „черни списъци”, в които имало имената на Ленин и на други болшевики, и не им разрешава да се върнат в родината. След близо десетгодишно изгнание, през нощта на 3 април 1917 год. Владимир Илич пристига в Петроград. Революционна Русия посреща своя велик вожд с най-голяма радост и ликуване. Под бурните ръкопляскания и приветствия на посрещачите Ленин се покачва на очакващия го брониран автомобил и се обръща към работниците, войниците и матросите с пламенен призив да се борят за нова, социалистическа революция, за съветска власт.

 

ВОЖД НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

 

След пристигането си в Петроград Ленин развива кипяща дейност. На 4 април, на събрание на болшевиките, Владимир Илич прочита тезисите за задачите на революционния пролетариат, които влизат в историята под името „Априлски тезиси”. Те изиграват решаваща роля за определяне правилната линия на партията в новата историческа обстановка. В тях Ленин излага конкретен и ясен план за преминаване от буржоазнодемократическата революция, дала властта в ръцете на буржоазията, към социалистическата революция, която трябва да предаде властта в ръцете на работническата класа и бедните селяни.

Владимир Илич предлага да се свика конгрес на партията, партията да се преименува в комунистическа, да се преразгледа партийната програма, която по това време до голяма степен е изпълнена: главната й цел – събарянето на царизма – е постигната. Той поставя като практическа задача на болшевиките и на всички революционни марксисти създаването на III  Комунистически интернационал.

„Априлските тезиси” на Ленин са извънредно важен програмен документ, осветил пътя на революционната борба на руския пролетариат в новите исторически условия.

Ленин възглавява Централния комитет на партията, Редакцията на „Правда”, работата на Петроградската болшевишка организация. Под негово ръководство се провежда Петроградската общоградска и VII (Априлска)общоруска конференция на РСДРП. Това е първата легална конференция на болшевиките в Русия.

Ленин ясно предвижда наближаването на социалистическата революция и подготвя партията за нея. Създават се отряди на Червената гвардия. Работниците си набавят оръжие и се учат да си служат с него.

През август като огняр на локомотив Ленин се прехвърля във Финландия. През този период Ленин написва статията „Застрашаващата катастрофа и как да се борим с нея”

В средата на септември, все още принуден да се укрива във Финландия, Ленин изпраща до ЦК, до Петроградския и Московския комитет на партията две исторически писма: „Болшевиките трябва да вземат властта” и „Марксизмът и въстанието”, в които обосновава необходимостта от незабавна практическа подготовка за въоръжено въстание.

На 7 октомври Ленин пристига нелегално от Виборг в Петроград, за да ръководи непосредствено въстанието. Същият ден той се обръща с писмо до градската конференция на болшевиките. На 8 октомври в писмо до участниците в конгреса на Съветите от Северната област той подчертава, че е настъпил моментът за решителни действия,  и че „забавянето е равносилно на смърт”.

На 10 октомври въпросът за въоръженото въстание се обсъжда на заседание на Централния комитет на партията. Владимир Илич изнася доклад, в който доказва, че е назрял моментът пролетариатът и бедните селяни да вземат властта в свои ръце.

На 16 октомври Ленин отново изнася доклад на разширено заседание на ЦК с представители на работническите организации. Той решително настоява незабавно да се започне въстание.

Владимир Илич решително настоява въоръженото въстание да започне преди откриването на II конгрес на Съветите, свикването на който е определено за 25 октомври и по този начин да се изпреварят контрареволюционните сили, които се готвят да нанесат в този ден решителен удар на революцията.

Стараейки се да предварят въстанието на революционните сили, контрареволюционерите нападат първи. Но партията е на стража.

Рано сутринта, когато временното правителство се опитва да спре централния орган на партията – „Рабочий Путь”, по нареждане на Военно-революционния център четвеногвардейци и войници вземат под своя защита помещението на вестника и организират охраната на Смолни, където се намира щабът на въстанието.

Като получава съобщение, че правителството възнамерява да вдигне мостовете на Нева, с което да разедини революционните сили на работниците и да се разправи с тях, Ленин решава да отиде в Смолни. Късно вечерта на 24 октомври, с риск на живота си, Ленин пристига в Смолни и непосредствено възглавява ръководството на въстанието.

Въстанието протича стегнато, по всички правила на военното изкуство, в пълно съответствие с указанията на Ленин.

На 25 октомври (7 ноември) призори телефонната станция, телеграфът, радиостанцията, мостовете на Нева, гарите и най-важните учреждения в столицата са завзети от въстаналите работници, войници и матроси.

Сутринта Военно-революционният комитет при Петроградския съвет на работническите и войнишките депутати издава написаното от Ленин обръщение ”Към гражданите наРусия!”. В него  се известява, че Временното правителство е свалено, властта е преминала в ръцете на Съветите, делото, за което се е борил народът, е осигурено. През деня, в 2 часа и 30 минути, се открива историческото заседание на Петроградския съвет. Ленин произнася пламенна реч за победата на социалистическата революция, за задачите на съветската власт и изразява увереността си, че социализмът в Русия ще победи.

През нощта на 25 срещу 26 октомври Ленин дава указание за незабавно завземане на Зимния дворец, където се намирали министрите от Временното правителство. Като сигнал за атакуването на Зимния дворец послужва историческият изстрел от крайцера „Аврора”. Революционните части с щурм завземат Зимния дворец. Пада последната опора на буржоазното правителство.

Така партията на болшевиките, възгласявана от В.И.Ленин, доведе народа на Русия до велика победа. Тази революция беше истински народна. Тя ликвидира завинаги буржоазния строй в Русия и за пръв път в историята на човечеството установи диктатура на пролетариата, създаде държавата на работниците и селяните, тя сложи начало на революционното преустройство на страната – изграждането на ново, социалистическо общество.

С победата на Великата октомврийска революция започва нова страница в историята на човечеството – епохата на разпадане на империализма и възтържествуване на социализма и комунизма.    

  

ОСНОВАТЕЛ НА ПЪРВАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА В СВЕТА

 

На 25 октомври (7 ноември) вечерта в Смолни се открива II конгрес на Съветите. От всички краища на страната са пристигнали много делегати. Конгресът тържествено провъзгласява преминаването на цялата власт в ръцете на Съветите. Това е велико историческо събитие. По предложение на Ленин конгресът приема Декрет за мира, по най-парливия въпрос, който вълнува многомилионните маси работници и селяни.

Вторият конгрес на Съветите избира Общоруски централен изпълнителен комитет на Съветите на работническите и войнишките депутати (ВЦИК) и образува правителството – Съвета на народните комисари. За председател на Съвета е избран В.И.Ленин. Създава се първото в света работническо селско правителство начело с  Ленин.

Съветското правителство се намира в Смолни. Там денонощно кипи напрегната работа. Оттам се изпращат указания и директиви, там се стичали хора от всички краища на страната. За късо време в страната са извършени коренни политически и икономически преобразования.

Всички органи на съветската държава, народните комисариати се създават под непосредственото ръководство на Ленин.

Положението в страната е много тежко. Пред партията и правителството възниква въпросът: какво да правят – да се съгласят ли с тежките условия за мир, или да продължат войната? Ленин предлага да бъде подписан мирен договор.

Положението в партията е много тежко. Ленин преживява всичко това. Въпросът за сключването на мир става толкова остър и важен, че ЦК решава да свика партиен конгрес. На 6 март 1918 год. в Петроград се открива VII конгрес на партията. Това е първият партиен конгрес след победата на Великата октомврийска революция.

По доклад на Ленин конгресът приема написаната от него резолюция за преименуване на партията. От този конгрес нататък тя започва да се нарича Руска комунистическа партия (болшевики)

На 11 март 1918 год. правителството се премества в Москва, която става столица на съветската държава. Съветът на народните комисари и Общоруският централен изпълнителен комитет се настаняват в Кремъл. Там се установява и Ленин.

През юли 1918 год. V конгрес на Съветите приема Конституция на Руската република, в която са утвърдени законодателно завоеванията на социалистическата революция.

 

НАЧЕЛО НА ОТБРАНАТА НА СЪВЕТСКАТА СТРАНА

 

Мирният отдих не трае дълго.Чуждите империалисти и съборените буржоазия и помешчиците не искат да се помирят с победата на работниците и селяните в Русия. През пролетта на 1918 год. американски, английски и френски войски завземат Мурманск. Във Владивосток се стоварват японски, английски, а след това и американски войници. Така империалистите започват война против страната на Съветите, като се стремят да задушат с въоръжена сила току-що възникналата социалистическа държава. С помощта на чуждите интервенти съборените помешчици и капиталисти разпалват гражданска война.

Комунистическата партия и съветският народ се вдигат да защитят с гърдите си републиката. Именно в нейна защита Ленин вижда висшия интернационален дълг на съветската страна към световното революционно движение.

През годините на чуждата военна интервенция и гражданската война дейността на Ленин е била много трудна и напрегната. Под неговото непосредствено ръководство се разработват плановете за военните действия, а в боевете възмъжава Червената армия. Ленин вниква във всички основни въпроси по организацията на отбраната на страната.

Ленин гори в работата си, не жали силите си. Единствената му почивка са разходките из Кремъл.

По нареждане и със средства на империалистите вътрешната контрареволюция организира заговори против съветското правителство, подготвя убийството на Ленин и на неговите съратници. На 30 август 1918 год. есерката Каплан извършва злодейско нападение срещу Ленин у го ранява тежко, като стреля в упор с револвер. Куршумите, с които стреля Каплан, били отровни. Пренасят ранения Ленин в Кремъл, в квартирата му; лекарите дежурят денонощно край него. Над живота на Ленин надвисва смъртна опасност.

Партията и цялата страна следят с дълбока тревога здравословното състояние на своя вожд. Огромна е радостта на народа, когато Владимир Илич започва да се въстановява. Едва оздравял след раняването, Ленин продължава да ръководи партията и страната.

В разгара на борбата против чуждите интервенти и вътрешната контрареволюция се свиква VIII конгрес на партията. Конгресът се открива на 18 март 1919 год. в деня на Парижката комуна. Онова, за което бяха мечтали, за което се бяха борили комунарите, е извършено от руския пролетариат.

Отдавайки всичките си сили за укрепването на съветската власт, за борбата против чуждите интервенти и белогвардейците, за комунистическото възпитание на масите, Ленин използва огромния революционен опит на руската работническа класа, на Болшевишката партия, революционната теория, разработена от него при новите условия, за подпомагане на международното работническо движение, за организиране на Комунистически интернационал. През втората половина на 1918 год. в редица страни – Германия, Австрия, Финландия, Унгария, Полша – се създават комунистически партии. През януари 1919 год. Ленин се обръща към работниците от Европа и Америка с призив да основат III Интернационал. През март 1919 год. в Москва се свиква първият конгрес на Третия Комунистически интернационал. Работата на конгреса се ръководи от Ленин.

През 1920 год. съветският народ е принуден да отблъсква нов натиск на империалистите. Този път против републиката на Съветите се вдигат полските панове и буржоазията, зад гърба на които стоят английските и американските империалисти. И този път планът на империалистите да задушат съветска Русия претърпява крах. През есента същата година се проваля походът и на последното им протеже – барон Врагел. Социализмът спечелва първата решаваща битка против силите на капиталистическия свят.

Гражданската война завършва със световноисторическата победа на съветския народ.

 

ВДЪХНОВИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

 

Комунистическата партия начело с Ленин умело и безстрашно превежда съветския народ през всички трудности на гражданската война. Но по пътя на мирното стопанско строителство възникват нови гигантски трудности. Империалистите не успяват да унищожат Съветската република с военна сила, но така разоряват съветската страна, че сполучват наполовина да решат своята задача. Промишлеността и селското стопанство са напълно разорени.

Враговете на новия строй използват недоволството на селяните. Те започват да ги подучват да се вдигат против съветската власт. На редица места те успяват да вдигнат кулашки бунтове, към които се присъединяват и част от средните селяни. През март 1921 год. избухва контрареволюционен метеж в Кронщат.

Втози опасен за страната момент мъдростта на Ленин се проявява с нова сила. Вождът на партията и народа смело предлага да се направи решителен завой в икономическата политика на партията и съветската държава. Разработената от Ленин нова икономическа политика представлява развитие на плана за създаване основите на социалистическата икономика.

Новата икономическа политика на комунистическата партия и на съветската държава е единствено правилна в преходния период от капитализма към социализма.

През 1921 год. се свиква X конгрес на Болшевишката партия, той взема решения по основните въпроси на политическия и стопанския живот на страната. Работата му се ръководи от Ленин. Конгресът приема предложението на Ленин да се премине към нова икономическа политика.

Ленин активно участва в разработването на съветското законодателство, бори се за спазване на революционната законност.

Ленин познава както никой друг добре държавните и партийните кадри. Той цени в тях предаността към комунизма, дълбокото познаване на работата, твърдостта в провеждането на партийната линия и същевременно гъвкавостта и внимателността към хората.

Напрегнатият труд и тежкото раняване през 1918 год. (един от куршумите още не бил отстранен) подкопават здравето на Владимир Илич. От зимата на 1921 год. нататък по настояване на лекарите той е принуден често да прекъсва работата, да се лекува и да почива. През 1922 год. здравето му сериозно се влошава. Но въпреки болестта Ленин всекидневно се занимава с държавните работи.

През лятото Ленин се премества в Горки, недалеч от Москва. Вкрая на май той получава остър пристъп на болестта си. След като здравето му се подобрява донякъде, в средата на юли Владимир Илич възобновява деловата си преписка и поисква да му изпращат книги.

През октомври Ленин се завръща на работа. Той председателства Съвета на народните комисари, участва в работата на ЦК на партията, произнася речи.

През декември 1922 год. започва нов силен пристъп на болестта на Владимир Илич. През януари-февруари 1923 год. той се чувства малко по-добре.

Непреклонната воля, съзнанието за отговорността, която носи, грижата за бъдещето на родината, за по-нататъшното развитие на съветската страна дават сили на Ленин да преодолее страданията, предизвикани от болестта, и да извърши онова, което като че ли надхвърла границите на човешките възможности – само за месец и половина, въпреки тежката болест, да създаде редица забележителни произведения.

Владимир Илич притежава прекрасни качества: скромност, простота, отзивчивост. Той не търпи похвали и славословия по свой адрес.

Вначалото на март 1923 год. здравето на Ленин рязко се влошава. През май той отново се премества в Горки. Към средата на лятото настъпва известно подобрение.

На 21 януари 1924 год. в 18 часа и 50 минути , Владимир Илич Ленин умира от кръвоизлив в мозъка.

През нощта на 21 срещу 22 януари се свиква пленум на ЦК. ЦК на партията се обръща към народа с възвание, в което казва:”Умря човекът, под боевото ръководство на когото нашата партия, обвита в барутен дим, издигна с властна ръка червеното знаме на Октомври по цялата страна, смаза съпротивата на враговете и затвърди господството на трудещите се в бившата царска Русия. Умря основателят на Комунистическият интернационал, вождът на световния комунизъм, любовта и гордостта на международния пролетариат, знамето на потиснатия Изток, ръководителят на работническата диктатура в Русия”.

Препратка към оригиналната статия


ОСТАНАЛОТО ОТ РАЗДЕЛА ...

 • Май 05, 2016

  Притча за толерантността

  Веднъж в червата на един човек глистите решили да се съберат на политически симпозиум. Първи заговорил детският глист. Той заявил на високото събрание, че прогресът няма как да бъде върнат назад и вече са минало тъмните времена, в които с глистите са се борили жестоко и безчовечно. Също така обявил че е време окончателно да се приключи с дискриминацията на глистите в организма. Защото глобализационните процеси изискват развитие на толерантността. След това думата взела тенията. Тя изнесла доклад по историята на въпроса. Разказала, как някога съществували златни времена, в които за глистите никой не знаел нищо, та камо ли да се борил с тях тогава. Но после дошло смутно и тъмно време, когато глистите били открити и започнали верломно да ги тровят. Но днес никой не смее да постави под…
  110
 • Май 01, 2016

  ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ от Негово Високопреосвещенство Видински митрополит ДОМЕТИАН

  „Пристъпете, приемете светлина от незалязващата светлина и прославете Христа възкръснал от мъртвите!“ (Из Пасхалната утреня) ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Възлюбени в Господа братя и сестри, В ранното утро на Великия ден сладкогласният звън на църковните камбани отново ни прави съпричастни на неизтощимата Пасхална радост, която като истинска духовна пролет изпълва с красотата и силата си душите на жадуващите за обновен духовен живот по цялата земя. В едно с разцъфналата Природа, с неизказана радост празнуваме светлото Възкресение Христово – празник на живота, Мира и радостта! Христовото Възкресение, което днес така тържествено светата Църква празнува, е славно и велико, единствено и неповторимо по рода си събитие в цялата човешка история. То е най-дълбоката и непоклатима основа на нашата православна…
  24
 • Април 10, 2016

  «Звездни братя»

  «Поехали!» - първата дума, която чуват звездите! На 10 април 1979 г., България става шестата страна, изпратила човек в Космоса, след СССР, САЩ, Чехословакия, Полша и ГДР. На 10 април в 20,34 часа московско време от космодрума в Байконур е изстрелян космическият кораб "Союз-33", пилотиран от летеца-космонавт на СССР Николай Рукавишников и българския космонавт изследовател майор Георги Иванов. Един интересен спомен от това епохално събитие е плочата „Звездни братя“, издадена от „Балкантон“ в чест на първия български космонавт. В първата част от документалната композиция се съдържат документални записи от българските радиостанции, както и такива от мястото на старта и от Космоса. Втората част разказва за историята на космонавтиката, мечтите на човечеството да достигне небето, която също…
  198
 • Март 23, 2016

  Прав им път на емигрантите!

  Много е модерно да се жали за огромното количество българи, напуснали родината си и потърсили щастието си зад граница. Безспирно се публикуват тъжни статистики и социологически обобщения - кои прослойки Държавата е прогонила. То не бяха прокудени младите специалисти, то не бяха старите специалисти, отишли да изкарват в пъти повече, отколкото трудът им се оценява у нас. Да не говорим за оная многомилионна тълпа, отишли да мият чужди кенефи, чинии, задници на немощни старци, защото някъде си еди-къде си, това е по-добре платено или дори и да не е, други, незнайни държави са по-добре уредени от нашата...Сигурно е така! Сигурно някъде по света има по-високи заплати, по-висок жизнен стандарт, по-добри социални помощи. Само че, тези благинки не са се пръкнали ей така от нищото. За да ги има…
  77
 • Март 10, 2016

  „Изнасилват ви? - Ами не излизайте по късно!“ – из осмомартенските подаръци за шведките и други подобни.

  Полицията на шведското градче Йостерсунд, обезпокоена от нарасналите в последно време нападения над жени, посъветвала шведките да се погрижат за личния си транспорт, да ходят на групички, а най-добре даже да не излизат на улицата по тъмно без съпровождение на лица от мъжки пол. Според данните на местното полицейско управление, от 20 февруари насам са подадени шест заявления за насилие (побои и изнасилвания) по отношение на жени, в това число и към десетгодишно момиче само в центъра на града. Както съобщава началника на местната полиция Стефен Йеранд на пресконференция, направена в Йостерсунд, тази тревожна тенденция вълнува представителите на правозащитните органи, загрижени за безопасността на жените. Само дето вместо да накарат лошите герои в този сериал да престанат да извършват…
  76
 • Февруари 07, 2016

  Съобщение на Държавното управление по усвояване на космоса на КНДР

  Държавното управление по усвояване на космоса на КНДР съобщава, че на 7 февруари 2016 година по петилетния план и плана за 2016 година за усвояване на космоса от страната, успешно бе изстрелян новоразработения и изследван спътник за наблюдение на Земята „Кванмьонсон-4“ в околоземна орбита. Ракетата-носител „Кванмьонсон“ е изстреляна в 9 ч. на 7 февруари 105 година от чучхе (2016) от Сохеския космодрум до Чхолсан, провинция Северен Пхьонян и след 9 мин. и 46 сек., тоест в 9 ч. 09 мин. 46сек., точно изведе спътника „Кванмьонсон-4“ в зададената орбита. Спътникът се върти около Земята по полярна орбита под ъгъл от 97, 4 градуса със своите орбитални модули – минимална отдалеченост от Земята от 494,6 км., максимална – 500 км. Цикъл на въртене в орбита около Земята – 94 мин. 24 сек. На борда на…
  60
 • Февруари 01, 2016

  Овцелюбите са във Франция: овците стават също жертва на содомия и извращения (снимки) Вероятно няма да пропуснат и козите…

  В началото на месеца близо до френския град Перпинян местни жители откриват няколко овце, станали жертва на варварско сексуално насилие. „Правосъдие за тях няма. Как са могли да направят това? Вижте какво са направили с тях?“ Местната жителка г-жа Cinca не може да сдържи сълзите си, връщайки се на мястото, на което тя е открила следите от гнусната сцена на зоофилия. Както всеки ден, тя излиза с мъжа си за да разходи кучетата си в околностите на града. Малко след като са излезли тя забелязва нещо странно на полето. „Запитах мъжа си дали вижда това, което виждам и аз, той отговори че не забелязва нищо, когато се доближих открих шокиращата гледка“. „Видях ужаса“
  131
 • Януари 15, 2016

  Сбогом, Германия?

  Европа е в паника. Европа е в ужас. Европа стене. Преселниците и жертви на пожарите в северна Африка, които до вчера преплуваха морето в разни черупки и потъваха по крайбрежията, а измъквайки се на брега, умоляваха европейците за кършей сух хляб, днес щурмуват границите, късат бодливата тел и замерят полицията с коктейли „Молотов“. А на новогодишния празник сътвориха в Германия истински погроми – лов за момичета и млади жени. Хващаха, разсъбличаха, насилваха. „Какво се случва – питат европейските моралисти – как могат тези хора, на които ние, европейците, дадохме толкова много, да забравят за топлотата ни към тях, как могат да не оценяват нашето милосърдие, толерантност?“ Въпросните мечтатели и моралисти не разбират психотипа на хората, дошли в Европа от Северна Африка. Те дойдоха, но…
  95
 • Януари 15, 2016

  Ново двайсе: Развратните финландки плащали за секс на непълнолетни арабски бежанци!

  Финландските жени влизали в интимни връзки с непълнолетни бежанци за пари. За това съобщава Fontanka.fi, позовавайки се на таблоида Ilta-Sanomat. Случаите на секс за пари с търсещите убежище, неневършили 18 години са били зафиксирани в Хелзинки около новогодишните празници. Почти всички те са се случвали в района на железопътната гара на финландската столица. Финландки на възраст от 30 до 40 години предлагали малко пари на бежанците за интимни отношения – около 20 евро. Тези факти са оповестени от фонда Helsingin Diakonissalaitos.
  102
 • Януари 10, 2016

  Платена русофобия – кой води „хибридна война“?

  Статията е взета назаем от Alter Information - независимото издание на антиглобалистите в България. Холандия стана поредната държава, която ще отделя държавни средства, тоест пари от джоба на данъкоплатците, за да наема журналисти, които да се специализират специално в това да пишат срещу Русия Министерството на външните работи на Холандия обяви официално, че програмата ще стартира в най-скоро време като първоначално ще бъдат отделени €1,3 млн.евро. С тези пари ще бъдат наети журналисти, чиято единствена работа, в медиите, в които работят, ще бъде да пишат против Русия и нейното управление. Официалната цел на програмата е добре познатото „финансиране на независими медии и журналисти“. Подобна обща програма решиха да инициират по-рано заедно Швеция, Великобритания, Германия и др., които ще…
  98
 • Януари 08, 2016

  Новите европейски правила за поведение на жените не помагат: бежанците продължават да изнасилват Европа.

  Напълно естествено миграционната криза в Европа няма да донесе каквито и да било положителни резултати за страните от Евросъюза, което разбира се не може да се каже за проблемите. Те са станали вече над всичко останало, при това става дума и за истинска епидемия. Твърдението,че бежанците от Сирия и други страни от Близкия Изток като цяло са склонни към извършване на сексуални престъпления от сексуален характер, става един от главните лозунги на противниците на приемането на още бежанци в Стария свят. Което е и разбираемо, то какво ли може да се очаква, след като преобладаващото мнозинство от т.нар. „бежанци“ са част от култура, която не е основана на джендърното равенство, и в която жените всъщност са собственост на мъжете, и напълно естествено е те да бъдат „имани“ при всяка първична…
  101
 • Януари 02, 2016

  Новогодишно обръщение на Първия секретар на КНДР Маршал Ким Чен Ун

  Скъпи другари! Изпълнени с чувството на гордост и достойнството на победители, поставили ярка следа в историята на славната Трудова партия на Корея и на нашата Родина, посрещаме Новата 2016 година. Разрешете ми в знак на изразяване на пламенната преданост на целия народ, на всички военнослужещи от Народната Армия да отдам най-висока чест и да изпратя новогодишен привет на великия Ким Ир Сен и на великия Ким Чен Ир – имидж на социалистическа Корея и Сълнца на Чучхе. Позволете ми да изпратя новогодишен поздрав на всички народноармейци, всички хора на страната, които с непоклатимо убеждение неизменно вървят заедно с партията по пътя на чучхе и самоотвержено се борят за ръста на богатството и могъществото на социалистическото Отечество, нейното процъфтяване. Искам всяко семейство да се…
  135
 • Януари 01, 2016

  Поздрав на Главата на Чеченската Република, Героя на Русия Рамзан Кадиров за Новата 2016 година

  Скъпи съотечественици! Поздравявам ви с Честита Нова Година! Нелека се оказа за всички нас отминаващата 2015 година. И въпреки това те се запомни с много ярки събития. Въпреки приетите от Запада и САЩ санкции против нашата страна, ние успяхме да постигнем главното – устояхме на икономическата блокада и доказахме на целия свят, че да се разговаря с Русия от позицията на силата е безполезна работа. За това време ние станахме още по-силни и сплотени около нашия национален лидер, Президента на Руската Федерация Владимир Путин. Чеченската Република посреща настъпващата година с добри социално-икономически показатели. Постигнати са забележими успехи в промишлеността, селското стопанство, строителството. Расте инвестиционната привлекателност на региона. Радват ни достижения на културата,…
  61
 • Януари 01, 2016

  Новогодишно обръщение на Главата на Донецката Народна Република Александър Захарченко

  Скъпи земляци, граждани на Донецката Народна Република!
  78
 • Декември 31, 2015

  Новогодишно слово на председателя на КНР Си Дзинпин

  „Другари и приятели, дами и господа, След няколко часа ще настъпи Нова година. Ще се сбогуваме с 2015 и ще посрещнем новата 2016-та. В този момент бих искал да отправя новогодишни поздравления към китайския народ, нашите сънародниците от Хонконг, Макао, Тайван и от чужбина, както и към хората от целия свят.
  61
 • Декември 27, 2015

  За страхливите европейци: Изнасилваха ме бежанци, а мъжът ми пищеше истерично и сe опитваше да звънне на полицията

  Въпреки опитите на Европа да контролира ситуацията с бежанците от страните от Близкия Изток, полицията, а и самите европейци са принудени да признаят – Европа се дави във вълна от престъпления и жестоки изнасилвания на местните жителки. При това журналистите, полицаите и самите европейки са потресени от факта, че техните приятели, любовници, колеги и даже мъже се боят да ги защитят от осатанелите насилници. „В Европа расте числото на изнасилванията и кражбите, извършени от бежанци. Само във Финландия полицията разследва десетки дела за изнасилвания на гражданки на страната. Във всички дела в качеството на заподозрени за извършените нападения главни действащи лица са мигрантите“ – съобщава пресата. Всичко това става все по-близо до нашите граници. И преди медиите съобщаваха за редица…
  394
 • Декември 20, 2015

  Секс джихад. Мултикултурализъм по европейски.

  Бащите-основатели на европейската демокрация биха се обърнали в гроба, ако разберат, че правата на човека в днешната им интерпретация, наред с други неща означава и правото на мюсюлманските имигранти да изнасилват жени и деца. За това в Европа предпочитат да не пишат и да не говорят, опасявайки се да не бъдат обвинени с подобни разговори в расизъм, разпалване на расова омраза и ислямофобия. Въпреки това, от време на време информацията изплува на повърхността в кратки новинарски репортажи, блогове и отделни публикации, рисувайки зловеща картина. За пример в Лондон става известен случай, в който на подсъдимата скамейка сяда банда мигранти – пакистанци и еритрейци, вилнеещи в Оксфорд, някога център на британската и световната наука. Седем педофила биват обвинени в жестоки изнасилвания на…
  211
 • Декември 07, 2015

  Северна Корея: от другата страна на либералните лъжи

  Съветския Съюз, първата в света социалистическа държава, я няма на геополитическата карта на света повече от години. Няма го и съдадения от него съюзен блок - Варшавския Договор. Въпреки всичко това Северна Корея продължава да върви по социалистическия път на развитие. Тами не намирисва на реставрация на капитализма. Либералите в своите статии постояно пишат, че живота там е подобен на ад, защото: 1. В страната има дефицит на електроенергия. 2. В страната има дефицит на продоволствие и облекло. 3. В страната се наблюдава дефицит на съвременно електрооборудване: битова техника, медицински стоки и промишлена техника. 4. В страната транспорта е развит лошо. 5. В страната отстъства мобилна мрежа. 6. На гражданите е забранено да използват интернет. Действително ли животът на гражданите на…
  497
 • Декември 04, 2015

  Аз бях гей. Разказът на един бивш гей-активист, който преодоля хомосексуализма.

  Бях гей, или поне така си мислех. Реших, че сигурно съм гей, когато бях на тринайсет, защото не знаех как да владея узряващата у мен мъжественост. Чувствах се много уплашен. Баща ми вече ми беше показал, че има от какво да се страхувам: той изневеряваше на майка ми и я оставяше да плаче самотна и съкрушена, отдадена на отчаяни опити да спаси една мъртва връзка. И когато се изправих пред избора дали да бъда „мъж” или да си бъда просто „аз” – виждах моето „аз” като „доста по-свестен човек”, не като „мъж, който ще върши такива ужасии като другите мъже, – реших, че ще си бъда „аз”. И тъй като това „аз” се виждаше като нещо по-различно от „мъж”, същото това „аз” стана гей. Не твърдя, че при всички хомосексуалността получава начало тъкмо по такъв начин. Просто споделям как това се случи с мен.…
  152
 • Декември 03, 2015

  Ювенална, хомосексуална, педофилна Европа

  ГЕРМАНИЯ В епископството Хилдесхайм в долна Саксония е взето решение да се „съкрати църковната мрежа“ с 53 „единици“. Първоначалното намерение е било за 80 – но все пак са се съгласили да намалят числото на закриваните Божи Домове с една трета. Като цяло във Федерална Република Германия имат намерение да затворят още стотици храмове, при това не само католически, но и лютерански. Формалната причина е една – числото на вярващите от посочените религии се съкращава с ударни темпове. В Германия половите извращения са станали норма. Там се отнасят към хомосексуализма практически като нормален вид полови отношения. Бившият кмет на Хамбург и кметът на Берлин са открити хомосексуалисти. Болшинството от родителите в Германия изпитват притеснения не от факта, че 14-годишните им деца са обект на…
  263
 • Ноември 28, 2015

  Бежанците донесли във Финландия редки и забравени от медицината заболявания – десетки пострадали изнасилени от мигрантите.

  Множество случаи на туберкулоза и дифтерия са фиксирани във Финландия. За това съобщава финската телевизионна компания „Юле“. „Бежанците са причината за увеличаването на редките заболявания във Финландия. В много от страните, откъдето пристигат „търсещите убежище“, туберколозата е значително по-разпространена, отколкото в нашата страна“ – това съобщава агенцията, позовавайки се на заявление на специалиста по опасни инфекциозни заболявания Ристо Пиеткяйнен. Само през тази година на територията на Финландия са регистрирани повече от 150 случая на нови болни от туберкулоза. „Последно преди 10-15 година тази болест се срещаше сред някои алкохолици, но днес от далеч не боледуват само те“ – разказва лекарят. Пиетикяйнен не се ангажира с ясен отговор на въпроса, готова ли е финландската система…
  153
 • Ноември 21, 2015

  ДОСТА СТРАННИТЕ "БЕЖАНЦИ". Европа е наводнена със скрити агенти на ИДИЛ

  Сред мигрантите, бягащи от страните от Близкия изток към Европейския съюз, с помощта на социалните мрежи бяха открити много бивши бунтовници. ДОСТА СТРАННИТЕ БЕЖАНЦИ Oще през ранната есен, в разгара на новото „велико преселение на народите“, много от наблюдателите на процеса предупреждаваха – обърнете внимание на особеностите на човекопотока от Близкия Изток! И действително, странностите се набиват на очи. Сред бежанците има прекалено много млади мъже в наборна възраст. Благодушните европейци се опитваха да се утешат сами себе си, самоубеждавайки се че това са хора, които се спасяват от войната и не искат да воюват, и нека да помогнем на тези прекрасни хора в неравностойно положение. Но не е ясно какво точно искат тези, в „неравностойното положение“. Те не искат убежище и разрешение за…
  142
 • Ноември 17, 2015

  "Бежанците", които забравиха да изтрият компрометиращите си снимки от фейсбук.

  Преди да се отправят към Европа, така наречените бежанци можеха и да прояват поне 1% интелект и да почистят своите профили във фейсбук от снимки, които биха ги копрометирали. Например този дебел добряк с детенцето...
  1487
 • Ноември 17, 2015

  Европейската лудост: В Швеция Зелените са „озадачени“.

  На фона на тежките терористичните атаки и Парижката трагедията в резултат на убийствените акции, извършени от ислямисти във френския Париж, специална "загриженост" във връзка с текущите събития изрази министърът на околната среда на Швеция, г-жа Asa Elisabeth Romson принадлежаща към " Зелената партия ". Докато ислямските "зелени" оцветиха Франция в кървавочервено, госпожата министър изрази дълбоката си "загриженост", заради факта че терористичните атаки във Франция ще се забавят международна конференция за околната среда, насрочена за декември и която трябва да се проведе в Париж . След вълна от протести , г-жа "зелената" министърка е била принудена да се оттегли своята декларация, направена в социалната мрежа Twitter. Но фактът на "загриженост" за флората и фауната на фона на масово…
  172
 • Ноември 15, 2015

  Ужасите на западната содомия на държавно ниво, за които дори не подозирате.

  Тази статия е за защитата на нашите деца от чума, по-страшна от която и да била болест по света, защото тази чума заразява с практически неизлечима болест нашите деца – така нареченото джендър възпитание, натрапвано ни от бързо деградиращия в това отношение Запад. Там са решили, че децата се раждат като безполови същества и на момченцата не трябва да се казва че са момченца (аналогично и по отношение на момиченцата). Те трябва да бъдат възпитавани едновременно и като момчета и като момичета, а вече на по-късен етап, като резултат на това възхитително „възпитание“, те трябва сами да решат, какви са в действителност. Ако не се съгласите с подобно възпитание – то не сте далеч от отнемане на детето ви от семейството.
  777
 • Ноември 14, 2015

  Педофилията - скрита ориентация на хомосексуализма

  „Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките” (Лука. 17:1-2). Година след година хомосексуалистите от „цивилизования” свят в центровете на големите западни градове провеждат паради, празнувайки своята тъжна победа – преместването на фронта на Содом и Гомора в самата сърцевина на обществото, което все по-малко и по-малко може да се нарича християнско. Пък и самото то не се смята като такова. Тази година румънските хомосексуалисти имаха още един повод за тържество: новия Наказателен кодекс, който едва ли може да се нарече „румънски”, скрито либерализира педофилията, като свали до 13 години възрастта, над която сексуалните престъпления…
  87
 • Ноември 13, 2015

  «Халифатът е тук»: Гьотеборг вече е наричан шведския център на джихадистите. Мигрантите и в Германия са увеличили престъпността с 65%

  Жителите на град Гьотеборг в югозападната част на Швеция от месеци са заплашвани от неизвестни лица, които използват методи и символи, обикновено употребявани от ислямските терористи на териториите на Ислямска държава. За това съобщава Breitbart, позовавайки се на шведското ежедневно издание Dagens Nyheter . Според докладите, местната полиция разследва заплахите, но все още не е открила „нищо смущаващо“. Град Гьотеборг е разсадник за вербуване на на джихадисти. Шведския вестник Aftonbladet пише, че най-малко 150 души са напуснали града, за да се присъединят към Ислямска държава в Ирак и Сирия . Експертът по тероризма Magnus Ranstorp, нарича Гьотеборг "шведския център на джихадизма ", защото според официалните данни, градът който има население от половин милион е дал повече екстремисти на…
  311
 • Ноември 08, 2015

  Мърсотия, боклуци и зарази: 10 снимки на последствията от миграционната криза в ЕС

  Ситуацията с мигрантите, които с десетки хиляди всеки ден пристигат в ЕС, се нажежава до краен предел. От огромния наплив на бежанци страдат предимно местните жители, през районите на които применават хилядите чужденци. Търсенето на "място под слънцето" се превръща в истинска екологична катастрофа за ЕС - мигрантите от Африка и близкия изток оставят след себе си планини от боклуци и нечистотии, след което улици и паркове се превръщат в огнища на зарази, напомнящи невероятни бунища.
  119
 • Ноември 01, 2015

  Да приютиш окупатор или „бежанците“ през погледа на европейските лекари.

  Ето какво пише чешка лекарка, работеща в една от мюнхенските болници: Вчера по време на среща на персонала се обсъди нетърпимата ситуация, пред която са изправени всички лечебни заведения на баварския Мюнхен. Обикновените поликлиники не са адаптирани към спешната медицина и изпращат всички ислямски бежанци в болниците. Създаде се ситуация, в която бежанците не са в състояние да разграничат нормалното посещение в клиника от необходимостта от болнично лечение и за всеки свой проблем започнаха да нахлуват в болниците. Повечето от тях отказват да приемат медицинска помощ от лекар-жена или персонал от женски пол. Ние жените отказваме да се примирим с животинските закони, спазвани от африканците и по този начин отношенията между медицинския персонал и имигрантите стават все по-обтегнати. От…
  160
 • Октомври 29, 2015

  Бежанците призовават за джихад в Дания – в страната вече митингуват за въвеждане на шериата. (снимки и видео)

  В Копенхаген около петстотин членове на ислямистката организация "Хизб ут Тахрир", провеждат улична акция, призоваваща за въвеждането на шериата и „свещенна война“ в Европа, съобщава Breitbart . На 23-ти октомври около 500 члена на сунитската организация "Хизб ут Тахрир", размахвайки ислямски знамена, марширували до централната гара в Копенхаген, за да се молят пред нея. Според разказите на очевидци, демонстрантите се молели мюсюлманските армии да започнат своето свещенно дело, забравяйки всички свои предишни загуби, и да се борят за въвеждане на законите на шериата на териториите на европейските страни. Репортери от местната телевизия съобщават, че в шествието са участвали както мъже, така и жени с деца, които са марширували като отделна група. Демонстрантите развявали черните знамена на…
  392
 • Октомври 26, 2015

  Фалшивите бежанци, или кой действително завладява Европа.

  Една от най-популярните теми в световното информационно пространство повече от месец е масовата миграция към Европа от Близкия Изток, и по-специално от Сирия. Въпреки изключително предизвикателното поведението на новопристигналите имигранти в Стария свят, много състрадателни европейци дават мило и драго, за да се помогнат на тези бедни хората в неравностойно положение... Въпреки това, в отговор те почти никога не чуват дори елементарна дума на благодарност. И всичко това при факта, че "бежанците" изискват всичко: колкото се може повече и, разбира се, безплатно. За незаконния трансфер се плащат колосално големи суми - от $ 2,000, според някои оценки, до $ 30 000 за всеки член на семейството, в зависимост от комфорта, вида на на транспорта, наличие или отсъствие на опасности по пътя. В…
  492
 • Октомври 26, 2015

  Европейски Халифат. Във Франция започнаха да разрушават християнските църкви.

  Случващото се на Запад няма как да бъде наречено по друг начин освен умишлен саботаж на християнството. Исторически здания на християнски църкви не се реконструират или преминават фиктивен ремонт, за да могат средствата за тях да бъдат отписани, а след известно време сградите да бъдат разрушени. Сумите се пренасочват за щедро финансиране на строежа на джамии за „новите европейци“. Пример е църквата Св. Жак в Абвил, построена през 1878 г. През февруари миналата година властите обявяват че сградата е в аварийно състояние, малко след което я разрушават. Така изглежда църквата на старите фотографии.
  358
 • Октомври 24, 2015

  Рождественски Благослов на Видинския Митрополит ДОМЕТИАН

  „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“ /Лук. 2:14/
  61
 • Октомври 24, 2015

  Медиите на запад са шокирани: Бежанците масово изнасилват жени в Европа.

  Европейската преса заяви, че жените-бежанки от Сирия яростно се оплакват от тормоз и масови изнасилвания в лагерите за настаняване на мигранти - от "гладните" сирийски мъже. Например, средствата за масова информация цитират съвместно заявление на «Der Paritatischer», «Pro Familia», «LandesFrauenRat» и Арабската Лига за това, как настанените заедно с мъжете имигрантки се считат от бежанците за „законен улов“, който те ловят в палатки, санитарни помещения и всяка една стая без ключалки. "Над 70% от бежанците са мъже, което води до по-голям брой изнасилвания и сексуален тормоз , както и случаи на насилствена проституция" - възмутени са обществените организации. Те подчертават, че в бежанските лагери за ислямистки бежанци "това не са изолирани случаи“.
  775
 • Октомври 23, 2015

  КНДР публикува Доклада на Корейската Организация за изследване на човешките права.

  За да разследва страните, които извършват престъпни акции на жестоки нарушения на истински човешки права и свободи, и за да ги разобличи, на 7 септември Корейската Организация за изследване на човешките права, публикува доклад за действията, нарушаващи правата на човека, извършени от САЩ и западните страни. Както всички знаят, за да даде вярна представа за превъзходството на социалистическата система на нашата страна, усилията на КНДР за опазването и подобряването на правата на човека и на действителното положение на човешките права на нашите хора и да изложи естеството и несправедливостта на истерията с "човешките права" която срещу КНДР вдигна САЩ и оплелите се в тяхната опашка сили , през септември 2014 г. Корейската Организация за изследване на човешките права публикува първия си…
  95
 • Октомври 18, 2015

  Коцето Калки също алармира: Стотици ислямисти са нахлули в България!

  Сорос стои зад кризата, той организира и напътства тълпите мигранти с ръководства на арабски език! - Коце, проблемът с миграционните процеси става все по-сериозен за България. Ти като човек, обиколил целия свят и сблъскал се с различни култури и ценности, как гледаш на ситуацията? За едни става въпрос за бежанци, за други тълпите от хора са просто икономически мигранти… - Както и да ги наричаме, най-важното е, че това са организирани групи от хора, които са насочени да се преселват в Европа от континентите Азия и Африка. И за това, че са организирани, вече има достатъчно доказателства в интернет, например – специалния наръчник на „Отворено общество“ на арабски език, който ясно насочва мигрантите как да пресичат границите, накъде да отиват, с телефони и адреси за контакт. Тоест – това са…
  114
 • Октомври 16, 2015

  Докъде може да стигне безумието? Шведски министър иска да вкара мъже- имигранти в училищните стаи до 7-годишните деца.

  Шведският министър на образованието и политик от Партията на зелените във Швеция Густав Фридолин направил предложение така наречените деца-бежанци да бъдат настанени при децата от началните училищни класове. Единствения проблем е в това, че както много потвърждават, като минимум 70 процента от тези деца в действителност са над 18 годишна възраст. Густав Фридолин обещал да реши проблемите в Шведските училища за 100 дни, за което и получава доверието на избирателите. Единственото което засега е успял да постигне обаче е намаляване на качеството на образованието и да научи децата в детските градини да правят сърца с ръце. Сега министъра има нова идея: да вкара възрастните може-имигранти в същите класове, в които се обучават и 7 – 8 годишните деца в началните класове.
  294
 • Октомври 13, 2015

  Какво означава да убиеш духа на една страна и защо Швеция на Пипи я няма вече.

  Те са прилично облечени, развяват симпатични знамена. Зад една на пръв поглед красива фасада се спотайват неонацисти. Лидерът на антиимигрантската партия "Шведски демократи" проповядва омраза срещу чужденците и се кълне в шведската нация. Вчера маршируваха в Малмьо, днес - в Стокхолм. "Партията на шведите" всеки ден атакува нов град, но активистите ѝ са принудени да се предпазват с пластмасови щитове, защото повечето шведи не ги харесват. Стратегията на неонацистите е прозрачна: те непрекъснато показват, че ги има. И провокират към безредици. Крайно левите това и чакат – и атакуват неонацистите. А полицията попада между фронтовете. Такива битки напоследък се разиграват почти всяка седмица някъде в Швеция. Страната е изненадана от толкова много ярост, насилие и размирици. Хиляди хора…
  162
 • Октомври 11, 2015

  Нобеловката по литература: Как да победиш черна, еднокрака лесбийка?

  Известно предсказание с неизвестен автор звучи така: „следващия лауреат на Нобеловата награда в областта на литературата трябва да стане еднокрака бременна черна лесбийка, самотна майка на пет деца“. То беше неправено преди 7 или 8 години, и сякаш нобеловия комитет все пак си е взел бележка, тъй като с всяка следваща година неотклонимо се движи в обозначеното направление. Тоест, вече не става въпрос за литературните достойнства на произведенията, новаторство в художествените похвати, отличаващ се стил и виртуозно владеене на езика. Критериите вече вече са ясни, и позналият ги получава всичко. Днес лауреатът трябва да е бунтовник или поне да симпатизира на бунтовници, желателно е да бил затварян или в най-лошия случай да е преследван дисидент – реално или виртуално, непременно да е русофоб…
  178
 • Октомври 11, 2015

  Швеция е в огън. Истината, която скриват от нас: В продължение на пет нощи мигрантите палят и мародерстват… лицето на мултикултурализма в действителност.

  Пет нощи на насилие и безпрядък в Стокхолм, разрушени са и училища. Повече от 70 палежа в рамките на само едно денонощие, подпален е и полицейски участък. Суматохата започва в петък вечер, когато полицията стреля в мъж в предградието Husby Произшествията и искрата на страха се разпалват и в други региони на Швеция. Швеция в очите на мнозина е модел за мултикултурализма днес. Но действително тя се сблъсква със сериозни проблеми – пет нощи подред страната е обхваната от безпорядъци от страна на имигрантските банди в Стокхолм. Длъжностните лица едва успяват да съхранят под контрол града, в който в огромни огнища горят стотици автомобили, полицейски участъци и пожарни коли, тълпи от мигранти палят, мародерстват и хвърлят камъни срещу органите на реда. А което е още по-лошо, безпърядъците…
  962
 • Октомври 09, 2015

  Почна се! В Швеция лесбийка-епископ предложила от църквите да бъдат свалени всички кръстове.

  Първата в света лесбийка-епископ предложила да се свалят кръстовете от църквите, за да не бъдат смущавани мюсюлманите. Освен това предложила в християнските църкви да се направят стаи за молитва за привържениците на исляма. Тези инициативи принадлежат на шведката Ева Бруне – епископ на Евангелистко-Лютеранската църква. Бруне предложила да се махнат всички изображения на кръстове от т.нар. църква на моряците, разположена недалеч от пристанището в Стокхолм. Според нея е нужно храмът да бъде приспособен така, че в него да могат да се молят хора от всички вероизповедания, пристигащи в пристана.
  432
 • Октомври 02, 2015

  Колко плащат за да станеш родоотстъпник? 6,5 милиона долара за протестърите от „Америка за България”!

  Министърът на правосъдието Христо Иванов, Саша Безуханова, Кака Цона, Прокопиеви с най-големите суми. Хора от така наречената Протестна мрежа за пореден път прибират стотици хиляди левове от фондация „Америка за България”, показва справка в грантовете на чуждестранната организация. Сметката сочи, че тези и други „избрани” родни НПО-та и медиите, които са трибуна на посланията им, са заработили над 11 200 000 лева, или 6, 5 милиона долара, за протести и други занимания, угодни на фондацията „Америка за България”, пише агенция "Форумнюз".
  143
 • Октомври 01, 2015

  Приобщават ли ни към ада чрез Хелоуин?

  Хелоуин не е езически празник, той съдържа много препратки към християнството и се явява празник на дявола. Действително на пръв поглед би могло да се каже, че това е едно забавно преобличане в костюми на вампири, върколаци, таласъми, демони и т. н. – нищо повече от фарс, в който разумният човек* се присмива на проявленията на окултното. Но в действителност какво се запечатва в чистия, невинен разум на децата – това е привикването с магическото, окултното, демоничното, с тези колосални зли сили, които се превръщат в лайтмотив на детския живот. Присмиването на демоните не е нищо друго, освен приучаване към тяхното присъствие, призоваването им от вечното царство на ада и превръщането им в привидно симпатични персонажи, които винаги може да поканиш на вечеря. Дяволът, човекоубиец от самото…
  167
 • Септември 29, 2015

  Реч на Президента на Белорусия Александър Лукашенко в общата дискусия на 70 сесия на Генералната асамблея на ООН

  Уважаеми господин Председател! Уважаеми дами и господа! Преди 70 години, след края на Втората световна война в човечеството се появи надежда за установяване на справедлив световен ред, основан на всеобщо взаимно разбиране и сътрудничество. Но последвалият период на студена война отново разцепи света на противопоставящи се блокове. След разпада на Съветския Съюз и социалистическия лагер много си помислиха, че най-накрая ще изчезнат основанията за конфронтация на държавите и военните конфликти. Уви, засега тези надежди не се сбъдват. Със съжаление констатираме, че нашият свят не стана по-стабилен, предсказуем, комфортен за болшинството жители на планетата, въпреки огромната работа и колосалните усилия по реализация на мащабните планове на ООН. Вчера на конференцията ние утвърдихме…
  174
 • Септември 29, 2015

  Изявление на Президента на Белорусия Александър Лукашенко на пленарното заседание на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие.

  Уважаеми господин Председател! Дами и господа! Устойчивото развитие на всяка една страна е невъзможно без мир и безопасност. Тази основна истина белоруският народ напълно научи чрез своята съдба. През изминалия век Белорусия стана място на най-кръвопролитните сражения по време на двете световни войни. Затова ние придаваме особено значение на препотвратяването на военните конфликти и заплахи за живота на хората. Губейки във войната с фашизма една трета от своето население, Белорусия се възроди от пепелта и свято пази мира и съгласието в обществото, стреми се да обезпечи благополучие на народа и стабилно развитие на държавата. За годините на суверенно съществуване нашата страна с чест изпълни тези цели на хилядолетието, които са свързани с ликвидацията на глада и нищетата, достигане на…
  146
 • Септември 25, 2015

  ИЗВЪНРЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БП ПО ПОВОД КРИЗАТА С БЕЖАНЦИТЕ

  ВЪЗЛЮБЕНИ БРАТЯ И СЕСТРИ, Многократно през последните месеци в публичното пространство се поставя въпросът каква е позицията на Българската православна църква по отношение на т.нар. „бежански проблем". Както обикновено, Църквата ни бива обвинявана в пасивност. Пасивност като позиция и пасивност като действие. Нека се знае, че в хилядолетния опит на Православната църква не се предвижда вземането на прибързани решения, продиктувани от моментни ситуации. Нито пък вземането на решения под влиянието на популистки съображения и с намерение да се угоди на някакво мнение, което се приема в дадения момент за меродавно. По своя характер Православната църква е длъжна да мисли с категориите на Свещеното Писание, Божиите заповеди, така също и с категориите на историята, което означава да промисля…
  128
 • Септември 20, 2015

  5 мита за електронното гласуване

  Електронното гласуване се превърна в един от онези локуми, които всеки разтяга от рано сутрин до късно вечер. С оглед на предстоящия референдум по темата, тази тенденция само ще се засилва до 25-ти октомври. Това разноговорене неминуемо ражда митове, които като горски пожар се разпространяват безкритично в публичното пространство. Най-много митове се оформиха в лагера на защитниците на електронното гласуване, затова има нужда да се внесе малко яснота в тази плетеница от градски митове и легенди. Мит първи – електронното гласуване е световна практика, има го в много развити страни. Това е абсолютно невярно. Даже точно обратното – редица държави опитаха през годините да въведат електронно гласуване и се отказаха. Сред тях са такива като Германия, Великобритания, Холандия, Финландия, Италия…
  130
 • Септември 20, 2015

  Швеция – изнасилената страна

  Този текст е преведен на английски език от Ултадсвенск – швед в изгнание. Това е статия, написана от известна шведска журналистка, която води ежеседмична рубрика в датския сайт Снапханен, още от изборите в Швеция през септември 2010 г. Налага й се да пише под псевдонима Юлия Цезар (актриса от средата на 20-ти век), с цел да не бъде тормозена от „добронамерените“ шведски журналисти, политици и по-специално AFA / Antifa (радикалните антифашисти). Швеция – Изнасилената страна Красивото лято е към края си. Но това не беше така красиво за всички. През това лято броят на докладваните изнасилвания се е увеличил с 25% в сравнение със същия период на миналата година. Според BRA (правителствена агенция, уж натоварена със задачата да възпрепятства престъпления) са съобщени общо 1091 случая на…
  150
 • Септември 05, 2015

  Галя и Тарас - първите хора на Земята.

  Първите хора на Земята се наричали Тарас и Галя. Когато сътворението на света било завършено, Господ ги поселил в страна, наречена Едемски съюз. Какво ли само нямало там! Имало великата река Днипро1, в която вместо вода се плискала прекрасна горилка2. Расла там и тревата на живота – коноп, даваща тъкани за одежда и прочие. А в центъра на градината се възвисявало дървото за познание на доброто и злото, от което на гроздове висяли парчета от най-вкусно сало3. Бога завел Тарас до дървото, натиснал му носа от ствола му и казал: „Аз естествено разбирам, че ти си укр, но няма да повтарям два пъти! Опитай се да запомниш! От всяко дърво в градината ти ще ядеш, от реката ще пиеш, от тревата ще пушиш, но от дървото на познанието за добро и зло, ибо в деня, в който ти вкусиш от него, ще те настигне…
  261
 • Септември 05, 2015

  "На Запада са нужни елфи от третия пол"

  Дарина Григорова: Грешката на Запада е, че подхожда към Русия като колониалист Комунизмът си отиде, омразата срещу Русия остана. Защо? Омразата се поражда от страх и неразбиране. Русия от момента, в който се превръща във велика сила през ХVIII в. и стремително се разраства като географско и културно пространство, предизвиква неспокойното любопитство на западния европеец. Най-популярна е гледната точка на френския пътешественик в двора на Николай I през ХIХ в. Маркиз де Кюстин, за когото руската империя е варварска, но дори и той признава, че за Франция Русия е "страна на чудесата". Мисля, че тя и до днес остава такава, но вместо като Алиса Западът подхожда към Русия като Али Баба, дошъл да си отмъкне "полагащото му се" съкровище от пещерата - и Сезам не се отваря, разбира се. В самата…
  220
 • Септември 01, 2015

  Къде е Сталинка? Защо заглъхна нейният оптимистичен глас?

  Понякога изразяването на мнение става с малко по-остър тон, но също така понякога за това си има съвсем конкретни причини, особено ако те са провокирани от наглостта на нашите политици. Така е и в този случай. Няма да навлизам в подробности, най-добре е да се прочете. Едно е сигурно - и аз заставам зад думите, написани в статията, която е публикувана в Поглед със заглавието: Къде е Сталинка? Защо заглъхна нейният оптимистичен глас?: /Поглед.инфо/ Толкова ми липсва бодрото слово на Сталинка/ Кристалина/ Георгиева – наш, ама най-достоен представител в правителството на Европейския съюз. Страдам, пълчищата иностранци напират, превземат най-стария континет, а Сталинка мълчи! Защо, мила? Излез и убеди Унгария, по-точно Орбан, да приема, ама колкото се може повече пришълци, за да си оправи…
  252
 • Август 30, 2015

  Цирк Плевнелиев

  Тия дни видяхме поредното вълнуващо изпълнение на „Цирк Плевнелиев“. В българското цирково изкуство винаги е имало фантастични акробати, световно признати; имаше и блестящи комедианти, например клоунът Тошко Козарев беше всеобщ любимец.
  148
 • Август 29, 2015

  Катастрофата в Чернобил беше ядрена терористична диверсия

  Чернобилската ядрена катастрофа беше планирана на Запад с две основни цели: 1. Тя беше един от смъртните удари (наред с влизането на СССР в Афганистан, провокацията с корейския KAL 007, така наречената „перестройка“, рязкото сваляне на цените на нефта от Саудитска Арабия, кампанията срещу водката) нанесени срещу СССР, за да се стигне до неговия крах и разпадане. 2. Това беше много грамотна ядрена провокация, призвана да дискредитира мирната атомна енергетика в очите на световната общност. Сривът на атомната енергетика след Чернобил доведе до нови колосални икономически загуби за СССР. Въпреки че беше планирана срещу СССР, тя нанесе почти смъртен удар и на Франция, която инвестираше огромни ресурси за собствени ядрени изследвания и за развитието на своята ядрена енергетика. В резултат,…
  201
 • Юли 04, 2015

  ПропОБАМА

  През цялата нова история на човечеството всички репресивни владетели , които са искали да получат голяма власт и дълъг престой в нея са имали огромни пропагандни кампании. Основната цел на тези кампании е да се представят тези лидери като героични, месиански фигури, като по този начен се създаде култ към тяхната личност. И Хитлер и Ленин и Сталин са осъзнали, че най-добрия начин за изпълнението на тази цел е да се създаде собствен портрет-икона, чрез натрупване на възможно най-много знаци. Друг съществен аспект на тази форма на пропаганда е разполагане на вдъхновяващи лозунги, думи и фрази (макар и празни лозунги, думи и фрази) редом с изображението на лидера. Ако хората постоянно виждат лика на своя лидер като спасител и герой, след това ще бъдат по възприимчиви да му позволяват всичко,…
  716
 • Април 10, 2015

  Какво са активистите соросоиди?

  Статията е взета на заем от ANONYMOUS BULGARIA - определено си заслужава да се прочете! Какво представляват определен вид протестиращи граждани по света и какво са в същност самите протести? Нека надникнем по-задълбочено. С думата „соросоиди“ се определят в днешно време хората в България, които получават пари чрез директни организации на мултимилиардера от унгарски произход, евреина Джордж Сорос, или не директни организации свързани с негови организации. От фамилното му име произлиза и самата дума. Думата е вкарана в употреба от покойния вече Валентин Фъртунов преди повече от 5 години, но нашумява най-много по време на протеста ДАНСwithme организиран от активистите на тинк танковете свързани със Сорос. Той, чрез своите организации е започнал да обучава и спонсорира също и активисти на…
  60
 • Януари 01, 2015

  Новогодишен поздрав на Главата на Донецката Народна Република Александър Захарченко

  Скъпи съотечественици! Към края си е 2014-а година. И ние с вас сме на прага на новата 2015 година от която ни отделят само няколко минути. Да отбелязваме новогодишния празник е една от нашите най-скъпи семейни традиции, която се предава през поколенията, обединявайки всички нас. През тази година, скъпи приятели, аз за пръв път се обръщам към вас в качеството си на ръководител на страната, като глава на Донецката Народна Република. През тази година аз, както и всички ние, жителите на Донбас, станахме граждани на нова държава. Държава, съумяла да извоюва своята независимост, да защити своя народ и да отстои своите ценности.
  375
 • Януари 01, 2015

  Поздравление на Президента на Република Казахстан Нурсултан Назърбаев по случай Новата 2015 година

  Скъпи казахсатнци! Мои съотечественици! Смяната на годините – това е символична крачка от миналото в бъдещето. През изминалата година ние успяхме и на дело да приближим грядущето. В това има заслуга всеки.
  380
 • Януари 01, 2015

  Новогодишно поздравление на Президента на Република Беларус Александър Лукашенко

  Скъпи съотечественици! Често сравняват човешкия живот с път. Но този път има особени правила. По него може да се мине само веднъж и връщане назад няма. Древните мъдреци са ни учили: ценете всеки светъл миг в живота, всяка радост. На позволявайте на дребните досади и огорчения да ви пречат. Не се погубвайте в завист, обиди и злословия. Само тогава ще започнете да живеете истински живот и ще придобиете пълно щастие.
  382
 • Януари 01, 2015

  Новогодишно поздравление на президента на Руската Федерация Владимир Путин

  Скъпи приятели! След няколко минути ще настъпи новата 2015 година. Както винаги, ние с вълнение чакаме този празник, загатваме пожелания, правим подаръци един на друг, радваме се на прекрасната традиция да посрещаме Нова година в семейния кръг, с роднини и приятели. Атмосферата на доброта, внимание и великодушие съгрява нашите сърца, отваря ги за светли мисли и благородни дела, вдъхва надежди.
  384
 • Декември 31, 2014

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Си Дзинпин по случай новата 2015 година

  Времето тече бързо, скоро ще изпратим 2014-та година и ще посрещнем новата 2015-та. По този повод бих искал да отправя новогодишен поздрав към хората от различните националности в страната, сънародниците в специалните административни райони Хонконг и Макао, тайванските сънародници, китайските емигранти и китайците, живеещи в чужбина както и към приятелите от различни страни по света. 2014-та бе забележителна година. През нея ние продължихме с реформата и постигнахме немалко успехи в редица сфери. Изработени бяха мерки за реформата, които са свързани тясно с интересите на хора. Полагахме усилия за адаптация към новата ситуация в социалното и икономическото развитие, в резултат на което животът на хората се подобри. На 12 декември приключи първия етап от реализацията на проекта за пренос на…
  352
 • Декември 25, 2014

  Рождественско поздравление от Светейшия Патриарх Кирил до настоятеля на Патриаршеското Подворие

  До Негово Високопреподобие архимандрит Филип, Представител на Патриарха на Москва и Цяла Русия при Българския Патриарх. Ваше Високопреподобие! Сърдечно Ви поздравявам с великия и светозарен празник - Рождеството в плът на Господа, Бога и Спасителя наш Исуса Христа! Mолитвено прося у родилия се във Витлеем Богомладенец да Ви изпрати крепки душевни и телесни сили и да Ви изпълни с радост и мир във вярата (Рим 15,13). Призовавам върху Ви благословението Господне! Кирил Патриарх на Москва и Цяла Русия
  252
 • Декември 25, 2014

  РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ ОТ ВИДИНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН

  „Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена; защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно” (Пс. 116). Възлюбени в Господа свещенослужители, братя и сестри, верни и драгоценни чеда на Светата ни Православна Църква, Честито Рождество Христово! Дойде времето, когато отново озарени от сияйната светлина на Витлеемската звезда, тръгваме към дома Господен, за да възпеем Небесния наш Отец с радостната ангелска песен: „Свят, свят, свят е нашият Господ...”, защото ето „Девата днес ражда Свръхестествения...” (из Кондак, гл. 3), и така се изпълва благият Божий промисъл за спасението на целия човешки род и света. Изпълва се обещанието, което бе дадено на нашите старозаветни предци, че ще се роди от векове очакваният Месия, Който ще ни отвори портите…
  233
 • Декември 22, 2014

  Обвиниха Българския хелзинкски комитет за двоен стандарт

  Гражданин от Пловдив написа отворено писмо до Българския хелзинкски комитет, в което изразява тревогата и недоумението си от „демонстрираната непоследователност при прилагането на декларираната политика", а също и от липсата на крайно основателна реакция от страна на комитета. Отвореното писмо, разпратено и до медиите, е провокирано от прессъобщението "БХК остро осъжда расистката закана за отказ на животоспасяваща здравна помощ за роми" от 08.12.2014 г. и няколко събития от следващите дни. В писмото се посочва, че освен Етнически малцинства, на сайта си БХК има и раздел Права на жените и Здравеопазване, също като неотменна част от дейността по опазване на правата на човека. Гражданинът призовава и пита БХК: С оглед на заявените от БХК основополагащи принципи на дейност в областта на…
  183
 • Ноември 07, 2014

  44 довода да не забравяме ГЕРБ

  Георги Ников, полицейски инспектор от Елхово, написа коментар под публикация на агенция ПИК от тази сутрин за интервю на Делян Пеевски. Читателят Ников е написал 44 пъти “Забравихте ли” и така дава 44 довода да не забравяме важни факти от управлението на страната в последните 4 години. Ето неговия коментар: Нима забравихте тези думи на Борисов? Забравихте ли, че той ви нарече „лош човешки материал”? Забравихте ли, че България беше осъдена заради своеволията на Борисов за ръководена от него акция? Забравихте ли, че Цветан Цветанов нарече лекари от Горна Оряховица „убийци на бебета”, а след това полицаи унижаваха санитари и медицински сестри? Забравихте ли как полицаи биха и унижаваха невинно семейство в Кърджали? Забравихте ли, че Борисов поиска от семейството на убито момиче да се извини…
  213
 • Ноември 05, 2014

  Кой плаща за Хелоуин в България?

  Древната страна България, имаща своя самобитна култура, неповредена църковна традиция, някога подарила на огромна Русия славянския език и на целия свят множество светци, днес изживява нелеки времена – не само в икономическия живот, но и преди всичко в своето духовно състояние. Аз, един чужденец, пристигнал в България, не спирам да се възхищавам на самобитността на тази топла, гостоприемна, красива страна. И ето – изведнъж през есента, наистина като «дяволчето от кутийката» (старинен руски израз) – Хелоуин в България! Сурогатен американски ден на всички светии. И което особено ме потриса – прекрасно организиран и финансиран. Голям брой реклами и телевизионни предавания, посветени на този лъжепразник; мероприятия в училища, офиси и ресторанти, внимание от страна на пресата и телевизионните…
  431
 • Ноември 01, 2014

  Чуждопоклонници!

  Честит празник! Честитя - Денят на народните будители, в случай, че някой го чества изобщо, а не Хелоуин. Днес е 1 ноември. За много българи това е просто първият ден от новия месец. Други го помнят като „денят след нощта на Хелоуин”. За учениците това е един неучебен ден, а като ги питате какво празнуваме - мигат въпросително. Днес е Ден на нородните будители. Ако сте забравили или, ако просто никога не сте знаели. Няма срамно - казват, че човек се учи, докато е жив. Днес е и Архангелова задушница. Ако пак сте забравили. Почитаме душите на мъртвите. Дотук с българщината.
  203
 • Октомври 31, 2014

  Хелоуин ни превръща в изтърбушени тикви от бостана на глобалното село

  Опиянени от свободията на новото време, не усещаме как изсушаваме корените си и стремглаво се сриваме в бездната Горан Благоев, специално за Faktor.bg Календарът тази година даде повод за истинско развихряне на консоме-индустрията, която задоволява и най-екстравагантните прищявки за Хелоуин. Заветната нощ за хорър-любителите сега се пада в петък срещу събота и зловещите карнавали ще могат да шестват уикенд. Хелоуин уикенд. Така поне го рекламират обилно. Парти-агенциите вече не смогвали с работата. Хотели в китната ни провинция предлагат низ от чудовищни, призрачни, вещерски и прочие забавления за хелоуинския уикенд. Един от ценоразписите гласи: „Цена за малки върколаци, феи, вещици, плашила и др. – 29 лв. Цена за големи чудовища, магьосници, дяволи и др. – 49 лв.”. Ще помисли човек, че…
  245
 • Септември 09, 2014

  ВЕЛОСИПЕДЪТ ОСТАНА КРАЙ ПЪТЯ

  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ Роден през 1910 година в село Арчар, Видински окръг. С младежко вдъхновение се включва в Спетемврийското въстание. Куриер е на Арчарския революционен комитет. Заловен е от шпицкомандите заедно с голяма група въстаници, той е разстрелян при погрома на въстанието през 1923 година. ВЕЛОСИПЕДЪТ ОСТАНА КРАЙ ПЪТЯ Отвъд Дунав повяваше вятър и опъваше краищата на червеното знаме над общината. Наближаваше пладне, а на площадчето все прииждаха хора, говореха развълнувано и шумно. Жени и деца, тръгнали с кошници на гроздобер, носеха храна и вода на свои близки. Завърна се и въстаническият глашатай, който по всички махали и улички обяви установяването на работническо-селска власт в село Арчар. Съпровождаше го орляк дечурлига, които маршируваха боси в прахта и вместо пушки бяха…
  220
 • Декември 31, 2013

  Новогодишно обръщение на президента на Руската Федерация Владимир Владимирович Путин

  Скъпи приятели! С вас сме на прага на новата, 2014 година. След няколко минути ще прекрачим от сегашното в бъдещето. Да се отбелязва този прекрасен празник е една от нашите най-топли, сърдечни традиции. Тя се предава от поколение на поколение, обединявайки всички нас. През отминаващата година ние се сблъскахме с проблеми и приехме предизвикателствата на сериозни изпитания, в това число такива, като нечовешките терористични актове във Волгоград и безпрецедентните по мащаби стихийни бедствия в Далечния изток. През дни на изпитания, Русия винаги е ставала единна и сплотена. Скъпи приятели, тази година аз се обръщам към вас с Новогодишно послание не както обикновено от Московския Кремъл, а от Далечния изток, където пристигнах за да посрещна Нова година с онези, които със чест и достойнство…
  212
 • Декември 31, 2013

  Новогодишен поздрав на президента на Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев

  Скъпи съотечественици! До новата година остават няколко мига. В този вълнуващ момент, на границата на миналото и бъдещето е приета да си направим равносметка и да построим плановете си. 2013 беше особена за нашата страна. Ние пристъпихме към реализация на Стратегията „Казахстан-250“. Големият път започва с първата крачка и тя беше успешна. Аз съм преизпълнен с чувства на благодарност към народа, който като единно и дружно семейство се стреми към поставената цел – да построи силен и процъфтяващ Казахстан. Сега всеки от нас подбира добри думи за пожелания към тези, които са ни особено скъпи. За близки и роднини, топлината на които ние неизменно усещаме. За колегите, с подкрепата на които се трудехме успешно. За нашите спортисти и учени, хора на творческия труд, чиито победи и достижения ни…
  190
 • Декември 31, 2013

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Си Дзинпин

  По повод настъпването на новата 2014-та година председателят на КНР Си Дзинпин отправи приветствие към китайския народ, сънародниците от Хонконг и Макао, китайските емигранти в чужбина и всички народи по света. Ето целия му текст: Дами и господа, драги приятели: Посрещаме 2014 година с големи надежди, тъй като тя символизира новото начало. По този повод бих искал да поздравя целия народ, сънародниците ни от Макао, Хонконг и Тайван, китайските емигранти в чужбина и приятелите от всички страни по света. Пожелавам на възрастните да бъдат здрави, на децата – весели, а на всяко семейство – щастие.
  207
 • Ноември 19, 2013

  Човек за човека…

  В далечните дни на отминалата епоха, когато с червени връзки седяхме на прясно боядисаните чинове, учителите ни разказваха за това колко е провървяло на всички нас, за тази чудна епоха, в която сме се появили на бял свят. Разказваха ни за главните принципи на построяването на новото общество, за онези китове, на които сред световния океан ще плава ръкотворният Град на Щастието. Там ще се трудят според способностите и ще получават според потребностите. И хората ще бъдат един на друг приятели, другари и братя. Тази последна фраза понякога произнасяхме на латински, а в противовес на нея произнасяхме друга, съгласно която живеят хората в другия, враждебния свят. В този свят, където всичко се продава и купува, ни казваха, човек за човека не е приятел и другар, а вълк. Homo homini lupus est.…
  381
 • Ноември 18, 2013

  Occupatio

  Втори сезон на протестърната сапунка. Гласът на тялото. Алма Матер не еWallStreet. Олигархичните сирени. Кой окупира Университета? «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци… Защото отнехте ключа към познанието; сами вие не влязохте и на влизащите попречихте!» (Лука, 11:44, 52) 1. Те искат своята революция. Защото не искат да живеят в тази държава, задушават се в тази държава - безморална, бездуховна, отровена от лъжи, разядена от цинизъм. Те искат да я изметат, да я изринат, да я попилеят. Е, не цялата – само комунягите. Затова - революция. Те искат своята революция. Защото искат да живеят в тази държава. Така казват. Някои – по убеждение. Други – защото мама и татко едва ги издържат тук, какво остава за Оксфорд. Трети не виждат път навън. Не защото някой е закрил терминал 2. А защото…
  212
 • Ноември 18, 2013

  Моралният крах на виртуалните хейтъри

  И като ревнаха тия гръмогласни витии, тия тъпчещи камшици на морала, тия кресливи клакьори на никога неидващото ново време, тия бесни и протестни псувачи на свободна практика, тия манипулативни истерици, на които все им се струва, че света свършва, вечните анализатори със стомашни спазми и хейтърски мозъци, три дни човек място не може да си намери. А тия грохотят, бучат, пенят се, стенат, попържат, крякат, пищят, анатемосват, кълнат, кривят пръсти, пръскат слюнки, ръмжат, словоблудстват, заклеймяват... Единият трепери от злоба, все едно червеи му прояждат мозъка: "Казах , че моята толерантност свърши!...Отговарям на някаква жена , която ми написа ,че никой няма право да обижда електората на БСП. Така е. До днес! Заради 1 000 000 бедни, заблудени и манипулирани хора(електорат на БСП), 2…
  189
 • Ноември 18, 2013

  Фалшът, опакован като бунт

  Исусоподобен младеж с разкървавена вежда на фона на храм - идеален материал за чуждестранната преса. През 1903 г. американският медиен магнат Уилям Рандолф Хърст привикал своя най-добър специалист по Латинска Америка и му възложил да отрази предстоящата революция в тогавашната колумбийска провинция Панама. Журналистът плахо възразил, че не очаква подобни събития. Вестникарският бос отговорил: „Твоята работа е да отразяваш събитията. Моята работа е да ти ги осигуря!“ В случая Хърст осигурил революция, която по една случайност обслужила интересите на САЩ за ползването на Панамския канал (с което Колумбия никак не била съгласна!) А журналистът си свършил работата - в серия от кореспонденции описал борбата на панамците за свобода... В края на 1989 г. светът съпреживя първото революционно тв…
  208
 • Ноември 12, 2013

  Окупацията – светлият лик на българската „демокрация”

  Те. Те са недосегаеми. Те са винаги прави. Тяхното мнение трябва да е общовалидно. Те затварят, окупират, притискат, дават разрешения, раздват забрани. Те не позволяват на мнозинството да изпълнява това, за което е в университетите. Те нарушават закона. Законът за висшето образование (когато четете тези редове уважаеми колеги и ме плювате, дано се сетите да погледнете и ЗВО). Те съвсем скоро ще посегнат и на неподкрепящите ги преподаватели. Те са малцинство, но не признават чуждите преценки.
  186
 • Октомври 29, 2013

  Няколко студентски погледа върху окупацията.

  Препечатвам "с особено мнение" статията на студентката по политология Анастасия Стойчева (която имам честта да познавам лично) от сайта БгНовината с откровен разговор относно окупацията между студенти и три мнения по въпроса. Радвам се че има студенти,които се интересуват от всички гледни точки. Достатъчно ли искат протестиращите студенти? България на младите. България за младите. Това са думи, които са били актуални винаги, а тези дни отново са облечени в действия. Чудесно е, когато хора, чийто живот е пред тях имат позиция и я отстояват. Особено когато това е аргументирано, логично и с реални идеи. Конкретиката, обаче, не е нещо особено лесно. Изисква информираност, изисква аналитичност, а може би до голяма степен и време. Беше ми интересно да разбера какво мислят за инициативата…
  226
 • Октомври 24, 2013

  Цъфнал ГЕРБ!

  Матинето като бунт, соарето - като революция. Кой открадна, предаде и продаде протеста, и на кого. 10 януари. Свеж арийски полъх. Дон Боко тръгва на война с олигархията 1. Не е пърформанс, но прилича София, 4 септември. Дебеловрати квадратноглави интелектуалци, въоръжени с вериги и куки, с ведро бандитско излъчване на доктори на подземните науки разбиват огражденията пред парламента. Борисов и Цветанов насърчават квадратноглавците с благи изражения. "Протестът възкръсна!", изхълцаха едни. Икономедийно и победно. "Похитиха протеста!", изхлипаха други. Жаловито и откривателски. 2. Празник край белия роял Протестът бил възкръснал! Така ли? Значи е бил умрял. Злостна клевета! "Революцията" излезе в заслужен отпуск (спиш, Гинес, дремеш!), заработен с изнурителен протестен труд, попротегна се…
  205
 • Юли 28, 2013

  Шестте ястребинчета.

  Преди да навлезете в село Ястребино, ще ви посещне къщурка. Вехта, скромна, мила, тя действително прилича на гостоприемна посрещачка: сякаш преди час е седяла в компанията на другите селски къщи, но разбрала, че пътувате към Ястребино, и тръгнала да ви здрависа с „добре дошли“. Къщата на Калайджийските – така е известна тя. Сама край селото, изправена до завоя на шосето, отдалеко човек би я оприличил на старовремско ханче, пълно с неизпята инеразказана романтика. Белее там, като очи се взират прозорците и, калдъръмената пътека сякаш дремливо очаква стъпките на отбил се керванджия или пътник. И отстреща, само на стотина разкрача, балканджийския вятър шуми в клонаците на дъбовата гора. Не е ханче. Но като ханче е давала подслон и хляб на нелегални и партизани, на партийни куриери и ремсови…
  501
 • Юни 24, 2013

  Бунтът на ситите

  Февруари Те прииждат към площадите: отчаяни, гневни, яростни, бесни, зли, гладни, бедни, навъсени, изоставени, грабени, унижавани, мачкани, смачкани, безгласни, безвластни, мизерни, без капка надежда, без утре и днес, потресени, погнусени, презрени. Те извират из февруарския студ, от своите ледени обиталища - "без рози/ и песни/ без музика и барабани/ без кларинети, тимпани, латерни, /флигорни, тромбони, тръби". Безпиарни и безпарични, безработни и безпрограмни, непрограмирани и негримирани. "Не гении/ таланти/ протестанти/ оратори/ агитатори/ фабриканти/ въздухоплаватели/ педанти/ писатели/ генерали/ съдържатели на локали/ музиканти/ и черносотници". А отчаянието на един народ, "затъпен/ унижен/ по-нищ и от просяк,/ останал/ без мозък/ без нерви". Прииждат. "Не за поредната променада по…
  274
 • Юни 16, 2013

  „Ей, небе, сваляй шапка!“

  В неделя, 16 юни, се навършват точно 50 години от момента, в който в Космоса за пръв път лети жена. По-правилно е да се каже момиче, 26 годишната Валя Терешкова. Днес и приблизително не бихме могли да си представим какво е изпитвала тогава младата парашутистка. Дори самата подготовка за полета е била трудна. Да вземем за пример термокамерата, в която и се е налагало да стои при температура +70 градуса, или сурдокамерата, в която трябва да остане затворена 10 дни, напълно изолирана от всякакви външни звуци! А самия полет в неизвестното, в който тя е съвсем сама почти 3 денонощия неподвижна в Космоса! А катапултирането от апарата с парашут на височина седем хиляди метра! Кой от нас е способен да го повтори?
  277
 • Юни 09, 2013

  Интервю с хомосексуален руски неонацист

  От Ник Честър. Преди няколко седмици интервюирах членове на малайзийската нео-наци сцена. Цялата концепцията на движението им беше объркваща. Голяма част от това да си нацист е да мразиш всеки, който не е бял, а хората от Малайзия обикновено не са бели. Оказва се обаче, че изключително строгата идеология не е кой знае какъв проблем в случая, и че малайзийските нацисти могат да продължат да зигхайлват и да носят свастики, макар и да не са арийци, защото много мразят имигранти или нещо от сорта. Друга група нео-нацисти, която не смята за необходимо да се придържа към насоките на Хитлер кой да мразиш, са замесените в руското гей скинхед движение. Както може да си припомните от който и да е учебник по история създаден някога, Фюрерът и неговите приятелчета от Третия Райх не са били много…
  324
 • Май 05, 2013

  Великденски благослов на видинския митрополит Дометиан.

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВЪЗКРЪСНА ХРИСТОС „ЖИВОТ СЕ ВЪДВОРИ!“ Възлюбени в Господа братя и сестри, Животът е най-великият дар, с който Творецът на всичко видимо и невидимо е обдарил венецът на Неговото творение – човекът. Когато го ценим и оплодяваме с плодовете на всечовешки и християнски добродетели, ние прославяме Нашия небесен Отец, а той ни дарява лично благощастие и всечовешко добруване. Христовото Възкресение, както издревле е наречен Празник на Празниците и Тържество на Тържествата, е възхвала на Живота в силата и смисъла на Всеславното Христово Възкресение, защото в духа на нашата православна вероизповед, с вяра и убеждение изповядваме за Сина Божий, „Който се роди от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и…
  244
 • Май 05, 2013

  Великденско поздравление от главата на Руската Православна Църква Патриарха на Москва и на цяла Русия Господин Кирил

  Христос възкресе, драги братя и сестри! Всички вас ви поздравявам сърдечно с великия и спасителен празник на Христовия Великден. Господ наистина ни спаси чрез своето възкресение. И за да разберем, какво се е случило с нас, с човешкия род, може би би било уместно да дадем ето такъв пример: представете си, че някой е поел вината върху себе си за престъплението на всички престъпници и бидейки невинен е понесъл страшно наказание. И с това наказание всички престъпници са получили свобода. Христос е направи нещо подобно. Но при едно условие. Той не е открил широко вратите на затворите за всички нас, които сме съгрешили пред Бога. А той само е отключил катинарите. А дали да отворим вратите и да излезем на свобода или да останем в затвора – това вече е нашият свободен избор. Ако ние се обърнем…
  235
 • Май 04, 2013

  „Защо обичаме нашия народ?“ Юлиус Фучик

  Ние, комунистите, обичаме живота. И поради това, желаейки да прокараме път за живот действително свободен, пълен и радостен, без да се замисляме, жертваме себе си, защото животът на колене, животът в окови, в робия, раболепие – това даже не е живот, а недостойно за човека вегетиране. Ние, комунистите, обичаме човека и поради това, без да се колебаем, се отказваме от своите собствени тясно лични интереси в името на това, че свободният, здрав, радостен човек най-после ще получи достойно място под слънцето. Ние, комунистите, обичаме свободата. И поради това, без да се замисляме нито минута, се подчиняваме на най-строгата дисциплина на армията на другаря Ленин, за да постигнем свобода за цялото човечество. Ние, комунистите, обичаме творческия труд, творческото бъдеще на човечеството, и поради…
  256
 • Април 19, 2013

  Хосе Марти, Апостол на кубинската независимост

  Надали има българин, който да не е слушал кубинската песен “Гуантанамера”. Но малцина знаят, че тази стара народна песен от областта Гуантанамо се пее по стихове на Хосе Марти, герой на Куба и на Латинска Америка, човека, съчетал всестранна култура и литературен талант с революционен плам и жертвоготовност. Роден през 1853 г. в скромна къща в Стара Хавана, Марти израства по времето на първите битки за независимост на родината си и от ранна възраст прегръща революционните идеи. Едва 16-годишен, през 1869 год., написва първата си патриотична поема “Абдала”, а дни след това заедно с връстниците си Фермин Валдес и Карлос де Кастро подписва възвание в защита на независимостта на Куба. Марти плаща скъпо този най-ранен изблик на свободолюбие: поел цялата отговорност за възванието, той е осъден…
  288
 • Април 19, 2013

  В памет на Уго - НОВИЯТ ФИДЕЛ ИЛИ НОВИЯТ АЛИЕНДЕ?

  Наричат президента на Венецуела Уго Чавес „Новият Фидел Кастро”, защото след пет десетилетия донкихотовска борба за опазване на независимостта на своята страна от апетитите на САЩ именно Чавес пое от кубинския лидер борбата за социалните идеи в Латинска Америка. Наричат го и „Новият Салвадор Алиенде”, защото съумя да оглави лявата вълна в континента, съблюдавайки като чилийския си колега основните принципи на буржоазната демокрация, като многопартийната система и свободата на изразяване на мнения. Но тук сходствата прекъсват. Защото Алиенде беше принуден да сложи край на живота си именно от армията, ръководена от генерал Пиночет, а Чавес, сам произхождащ от редовете на армията, разчиташе – и днес продължава да разчита – на нея, както и на растящата подкрепа на народните маси във…
  258
 • Април 19, 2013

  Уникалните и най-обикновени автомобили на руските лидери

  Наскоро в ефира на радио "Ехото на Москва" бе дъобщено, че е вероятно руските лидери отново да преминат от чуждестранни автомобили на "ЗИЛ". Съществува препоръка на Държавния глава да се проучи детайлно възможното сътрудничество със завода "ЗИЛ" за възобновяване на производството и доставките на автомобили за гаража на президента. На какви автомобили са се возили и се возят в мoмента съветските и руските лидери? По-долу можете да видите уникална галерия на тези машини:
  307
 • Април 19, 2013

  Цзян Цзъмин

  Цзян Цзъмин е роден на 17 август 1926 година в грд Янгжу, в семейство на потомствени интелигенти. През 1945 година постъпва в Шанхайския университет па транспорт и комуникации. През 1946 година става член на Китайската Комунистическа партия. По онова време той не се стреми към партийна кариера. В края на 60-години Цзян Цзъмин попада под критичния поглед на хунвейбините, но успява да избегне по-крайни последствия. За определено време неговата кариера се забавя. От 1980 до 1982 гг. е заместник министър в Държавната административна комисия по внос и износ. До 1983 г. е заместник-министър на електронната промишленост. През 1985 г., когато кметът на Шанхай напускал своя пост, той препоръчал за свой заместник Цзян Цзъмин, което и станало. През 1989 г. става Председател на централната военна…
  269
 • Април 19, 2013

  Не е важно какъв цвят е котката - Дън Сяопин

  По инициатива на патриарха на китайската съвременна политика Дън Сяопин на 18 декември 1978 г. на пленум на ЦК на Китайската комунистическа партия се взема стратегическото за Китай решение за промяна на партийната линия към курс на нови икономически промени и отваряне към света. Според Дън, чиито идеи по-късно залегнаха в конституцията на КНР, основен път на развитие на Китай стана изграждането на "социализъм с китайски черти" или на "социалистическо пазарно стопанство". Благодарение на инициираните от Дън Сяопин реформи БВП на Китай е нараснал от 364,5 милиарда юана (53,6 милиарда долара) през 1978 г. на 24,9 трилиона юана (3,67 трилиона долара) през 2007 г. (Увеличението е над 68 пъти - бел.ред.) За същия период обемът на външнотърговския обмен е нараснал от 20,6 милиарда долара на 2,1…
  313
 • Февруари 10, 2013

  С.Корея е жива.

  Последните месеци КНДР, по-известна като Северна Корея под ръководството на наследствения си ръководител отново се размърда на световната сцена – успешно изстреля собствена ракета-носител със спътник на борда и взриви третата си атомна бомба. Разбира се това размърда и позамръзналата преса на държавата на сонгун. Винаги съм се възхищавал от официалната стилистика на изказванията на северни корейци. Ето две избрани изказвания на мирни труженици в севернокорейските СМИ:
  302
 • Януари 01, 2013

  Поздравление на Нурсултан Назарбаев по случай новата 2013 г.

  Скъпи сънародници! Смяната на едно година с друга е символично време. Надеждите, с които ние навлизахме в 2012 година не се оказаха напразни. Ярки постижения укрепиха нашето единство и чувство на патриотизъм. Под завесата на отиващата си година Казахтан постигна блестящи победи. Астана беше избрана за домакин на световното изложение „ЕКСПО“ през 2017 г. Това решение стана признание за успехите на цлия ни народ. Уважаеми казахстанци! Обобщавайки изминалата година всеки от нас може да открие повод за гордост. Някой успешно е завършил ВУЗ.
  354
 • Януари 01, 2013

  Новогодишна реч на Маршал Ким Чен Ун.

  1 януари 102 година от чучхе (2013) Скъпи другари! Офицери и войници на доблестната Народна Армия, любима на цялата страна! Близки до сърцето съотечественици, братя и сестри! Изпращайки 2012 година, която беше изпълнена с феноменални събития в историята на Родината, ние, изпълнени с грандиозни упования за бъдещето и вяра в окончателната победа, посрещаме новата 2013 година. На първо място ми разрешете в знак на изказване на единодушно почитане от всички военослужещи на Народната Армия, и от името на целия народ да отдам висока чест на бащите на нашата нация, вечното Слънце на чучхе – великия Ким Ир Сен и Великия Ким Чен Ир и да им изпратя новогодишен поздрав.
  455
 • Януари 01, 2013

  Новогодишно обръщение на В.Ф.Янукович

  Уважаеми съотечественици! След няколко минути ние ще посрещнем новата, 2013 година. Всички ние възлагаме на нея своите надежди и очаквания. Отминаващата година донесе на нашата страна нови постижения. Украйна проведе на високо ниво Евро-2012 и с това завинаги вписа своето име в историята на европейския футбол. Скъпи съотечественици! Следващата 2013 година трябва да стане годината на развитието и социалната справедливост. Всички нива на властта са длъжни да обезпечат максимален социален ефект от икономическия ръст и правовите преобразувания.
  337
 • Януари 01, 2013

  Новогодишно обръщение на президента на Република Белорусия А.Лукашенко

  Скъпи приятели! Ние сме толкова различни, но миговете от отиващата си година ни правят близки, защото сме обединени от чувствата за тържественността и величието на този момент. Буквално след няколко минути ни предстои да изпратим в архива на историята високосната 2012г. Спомняте си, точно преди една година ние я посрещахме нащрек и с опасения. Но те се оказаха напразни. Ния я преживяхме спокойно, уверено следвайки собствения си път. Живеехме с ума си, с труд добивайки „хляба насъщен“. Ние не подражавахме на никого и не копирахме безумно чужди модели. Не обиждахме другите и не създавахме проблеми на съседите си. Преживяхме немалко неща, и минахме през много други. Но винаги зедно! Потвърждавайки неразривните духовни връзки и сплотеност на едно семейство – белоруската нация.
  344
 • Декември 31, 2012

  Новогодишен поздрав на Владимир Путин.

  Скъпи приятели! Изпращаме в историята 2012 година. За нашата страна тя беше важна. Бих искал искрено да ви благодаря за вашия труд, за вашата работа и нейните резултати, да ви благодаря за доверието и подкрепата. В тези минути особено остро чувствам, как времето лети, как бързо растат нашите деца, колко са ни скъпи нашите роднини и близки, колко ги обичаме. Всеки сега си спомня най-важните за него събития, срещи, думи. И ние всички чакаме, че новогодишната нощ ще ни подари сполука и малко чудо, което, както казват, понякога се случва. Но все пак, преди всичко, ние разчитаме на собствените си сили, на онези, които са редом до нас, на това, което сами можем да направим в работата и учението, творчеството, съзиданието, можем да променим живота около себе си и сами да станем по-добри. Ще…
  343
 • Декември 31, 2012

  Новогодишно приветствие на Ху Дзинтао

  „Дами и господа, другари и приятели: Скоро ще настъпи новата 2013 година. Приятно ми е да отправя чрез Радио Китай, Националното радио и Центалната телевизия новогодишни поздрави към всички националности в страната, сънародниците ни от специалните административни райони Хонконг и Макао и от Тайван, към китайците в чужбина, към приятелите от различните страни по света,. През изминалата 2012 година постигнахме важни резултати в реформата и модернизацията на Китай. Китайският народ преодоля редица трудности, наблюдава се добра тенденция в социално-икономическото развитие, различните сфери на обществото се развиват пълноценно и животът на хората продължава да се подобрява. Китай продължава да провежда всеобхватната външна политика, да засилва сътрудничеството и обмена с другите страни по…
  333
 • Декември 30, 2012

  90 години Съветски Съюз.

  На 30 декември 1922 г. е създадена първата в света страна на работниците и селяните - Съюза на Съветските социалистически републики. Наистина епохално събитие, след което света никога повече няма да бъде същия.
  362
 • Декември 24, 2012

  Рождественски благослов от Видинския митрополит Дометиан

  „Младенецът, Който лежи във Витлеемските ясли е упование на всички земни краища“. /патриарх Вартоломей, РП – 2008 г./ Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи любомъдри поклоници на Младенеца Христос, Отново сърцата ни тържествуват и заедно с ангелите в съзвучие с рождественския камбанен звън издигат глас пеейки и възпявайки „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“ /Лук. 2:14/. “По благодатта на Бог-Отец Eдинородният Син и божествено Слово Божие, Който е в недрата на Отца, единосъщен с Отца и Светия Дух, предвечният и съвършен Бог, Който е безначален, снизхожда към нас като Негови чеда, ставайки напълно човек, и извършва онова, което е по-ново от всичко ново, единственото ново нещо под слънцето” (Точно изложение на Православната вяра). Това въплъщение на…
  436
 • Декември 21, 2012

  Честит рожден ден на Председателя Ху Дзинтао.

  Днес, 21 декември своя 70 годишен юбилей празнува Лидерът на КНР. Кой е той? Ху Цзинта́о (кит. трад. 胡錦濤, упр. 胡锦涛, пинин Hú Jǐntāo; мъж, е роден месец декември 1942 г. в Дзиси, провинция Анхуей., Китай) - държавен деец на Китайската Народна Република (КНР), председател на КНР от март 2003г. Генерален секретар на Централния Комитет на Китайската Комунистическа Партия от ноември 2002 г., председател на Централния Военен Съвет на КНР от март 2005 г., председател на Централния военен съвет на ЦК на КПК от септември 2004 г. Националност - хан. От малък Ху Дзинтао се увлича по произведенията на литературата и изкуството на руските писатели и художници. Сред тях най-голямо впечатление му правят - "Евгений Онегин" на Пушкин, "Ревизор" на Гогол, "Война и Мир" и "Анна Каренина" на Толстой ,…
  560
 • Декември 20, 2012

  Домейн за 5 лева.

  Макар последващия текст да заприлича малко на реклама, държа предварително да уточня, че не става въпрос за такава, а за предаване на действителни факти. Нотките на положително отношение са единствено лично мнение по въпроса. Все повече хора имат свои блогове или поддържат някакви сайтове. В интернет има различни промоции, които нипредлагат голямо разнообразие от цени на услугите хостинг и домейн. Като цяло винаги с хубави цени са домейните .eu и .info. Последният не е особено атрактивен, освен ако не е пуснат на промоция за левче примерно. С голяма популярност по дефолт си се ползва .com – все пак си е класика в жанра и човек лесно се сеща за подобен завършек на името на сайта. При нас в България обикновено, когато се опитваме да търсим нещо, опитите ни се свеждат най-често в окончанията…
  421
 • Декември 01, 2012

  40 години в Космоса - НРБ и "Интеркосмос-8"

  Можете ли да си представите от днешна гледна точка, че страната ни е една от първите космически държави на Земята? Не е за вярване, но си е чиста проба истина. Та какво сме дали ние на света за да заслужим тази висока чест. Всичко започва с „Интеркомос“ - космическа програма на СССР, която дава възможност на страните членки на Варшавския договор да участват в пилотирани и непилотирани мисии в космоса. На 30 ноември 1972 г. От космодрума „Плесецк“ в СССР, който се намира на територията на днешната Руска Федерация е изстрелян космическият апарат „Интеркосмос-8“, който носи в космоса българска техника.
  485
 • Ноември 29, 2012

  Подвигът на Зоя.

  На 29 ноември е годишнина от смъртта на "Орлеанската Дева на Русия" - Зоя Космодемянска. Зоя Космодемянская е партизанка, красноармейка от диверсионно-разузнавателната група към щаба на Западния фронт. Тя е първата жена, удостоена със званието Герой на Съветския Съюз /посмъртно/ в годините на Великата Отечествена Война. Тя е символ на героизма на Съветските хора през Войната. Нейният образ е отразен в художествената литература, публицистиката, кинематографът, живопистта, монументалното изкуство и музейните експозиции. С настъпването на вечерта на 28 ноември 1941 година, при опит да запалят плевнята на С.Свиридов (един от назначените от немците стражари), Космодемянска бива забелязана от него. Извиканите немци арестуват момичето (около 7 часа вечерта). Свиридов бива награден за това с…
  780
 • Ноември 23, 2012

  Свястна програмка за форматиране на USB флашки.

  С флашките вечно има някакъв проблем. Една я мъча почти година да я форматирам, защото тъпото е, че телевизора и устройството за цифровата я разпознаваха, а лаптопа и DVD-то - не. 100 опита за форматиране завършваха с грешки. Аз естествено съм лаик в тая област, но чичо Гугъл помогна с: HP USB Disk Storage Fromat Tool Тази малка програмка може не просто да форматира флашката ти, но и да ти помогне да я възстановиш, ако си имал проблеми с нея. Освен това HP USB Disk Storage Fromat Tool може да създава и стартиращи (буутващи) флашки без помощта на странични програми. Ето и подробна инструкция за форматиране на флашка с HP USB Disk Storage Fromat Tool:
  760
 • Октомври 27, 2012

  Класиката е жива - арчарската боза.

  Човек може да открие уникални неща, докато се рови в интернет. Благодарение на няколко коментара в популярния сайт на евреина и днес намерих нещо интересно, което ме върна в детството и исткрено ме позабавлява. Споделям: Бозата: Стара слава Казват, че Европа свършва там, където започва да се пие боза. Тази максима се опровергава веднага щом пристъпиш прага на сладкарница Диана във видинското село Арчар и вкусиш от прочутата арчарска боза.Стара славаТова, че във видинското село Арчар се прави най-добрата боза в Северозападна България, отдавна не е тайна. От хилядолетия тук успешно се развиват всички занаяти. Казват, че в началото на миналия век тук само килимарството не е било развито. Иначе всякакви други майстори е имало в селото. Бозаджиите им били албанци, разказва Ангел Живков - баш…
  723
 • Октомври 06, 2012

  “Идвам от миналото, отивам в бъдещето” - Людмила Тодорова Живкова

  “Ти пак ни изпревари, дете!” възкликва след смъртта й Йордан Радичков Ако беше останала жива, на 26.07.2012 г. Людмила Живкова щеше да отпразнува своя 70-годишен юбилей. На 20.08.2011 г. се навършват и 30 години от внезапната й смърт. “Тя не откри света за България, но откри България за света", смятат на Запад. През август 1979 г. Людмила открива първата Международна детска асамблея “Знаме на мира” и монумента “Камбаните” в присъствието на генералния секретар на ЮНЕСКО Амаду Махтар М`Боу и на Сергей Михалков. Тогава Людмила Живкова казва пред децата: "Нека зовящата мощ на Красотата, Истината и Мъдростта обедини сърцата ви в името на сътрудничеството и общото бъдеще на човечеството." И днес всякакви “изследователи” на живота на Людмила Живкова обръщат повече внимание на “мистичната” й…
  887
 • Октомври 06, 2012

  Oh bathroom, oh joy the village bathroom is the greatest joy!

  "Urban Dictionary" дефинираха чалгата. Според едни речници чалгата е термин, обозначаващ субкултура в България и Македония в края на 90-те години на 20 век, според други това е популярната развлекателна музика в България. Според "Urban Dictionary", цитиран от Lifestyle.bg, чaлгата е "не особено приятна музика, създавана от слабо интелигентни "творци", пристрастени към нискокачествен алкохол. Създава се предимно за хора от ромски произход (цигани) и леки момичета (курви), а песните са с безсмислени текстове, които не казват абсолютно нищо."
  684
 • Октомври 06, 2012

  Новите световни държави

  През 2010 г. Станаха особено забележими две явления: ръст на влиянието на развиващите се страни и упадък на западния свят. Разбира се, още е твърде рано да се говори за това, че навлизаме в един „постзападен свят“, но това, че той вече е многополярен не предизвиква съмнения. В него не съществува главен полюс. Америка и нейните съюзници са затънали до уши в Афганистан и мислят само за това как да се измъкнат от там. САЩ страдат от силни вътрешни противоречия, а техните позиции са особено уязвими заради огромния дефицит. Макар както и преди САЩ да остават „необходима държава“, вече не са „достатъчна“. Преживяващата криза на самоосъзнаването Европа отчаяно се бори за спасението на еврото. Сега тя е по-склонна да се предпазва от заобикалящия я свят, а не да се занимава с неговите проблеми.
  543
 • Октомври 06, 2012

  Рождественски поздрав на Патриарха на Москва и на цяла Русия Господин Кирил

  Скъпи братя и сестри! По време на празника Рождество трябва да се замислим за това, колко много значи този празник за нас. Векове наред хората търсят отговори на въпросите за смисъла на живота, за спасението, за това кака да намериш надежда. И чрез събитието на Рождество на нас ни се открива божествената истина. Христос – това е смисълът на нашия живот, и спасението и надеждата за всички народи и за всеки отделен човек. Спасителя ни показа какво означава да бъдеш истински човек – такъв, какъвто е човекът по замисъла на Бог. И сега в аншия живот има фар, има ярка светлина. И даже този, който все още не зане нищо за Спасителя, вече може да познае истината и да разбере какво означава „да бъдеш човек“.
  630
 • Октомври 06, 2012

  Папа Бенедикт ХVІ обяви че зад "Големия взрив" стои Господ

  Божественият промисъл стои зад сложни научни теории като тази за Големия взрив и християните трябва да отхвърлят идеята, че вселената е възникнала случайно, заяви папа Бенедикт ХVІ в четвъртък. "Вселената не е резултат на случайност, както някои биха искали да смятаме. Размишляването за вселената е покана да разчетем в нея нещо дълбоко - мъдростта на Създателя, неуморната креативност на Господ", заяви светият отец пред близо 10 000 души, събрали се на площата пред базиликата "Св. Петър" в Рим по повод Благовещение.
  887
 • Октомври 06, 2012

  Коледа по Юлианския календар и бъдещата космическа одисея на главата на Третия Рим.

  "Два убо Рима падоша, а третий стоитъ, а четвертому не быти" Старец Филофей. По Юлианския календар днес православните християни посрещат Бъдни вечер. Рождество отбелязват Ерусалимската, Сръбската и Грузинската православна църкви, а също афонските манастири и някои протестанти, живеещи по Юлианския календар. Патриархът Московски и на цяла Русия Господин Кирил поздрави хората с настъпващия празник и призова да се извършват повече добри дела за благото на своите близки и на целия народ. Но какво ли си пожела НВП Патриархът Московски и на цяла Русия Господин Кирил сам на себе си? В края на миналата година сръбските и руските медии обявиха за неговото желание да излети в открития космос за да произнесе от висините на Вселената своето слово във възхвала на Създателя. И нищо чудно. Вече повече…
  765
 • Октомври 06, 2012

  Новогодишно приветствие на председателя на КНР Ху Дзинтао

  Дами и господа, другари, приятели, Скоро ще зазвучат новогодишни камбани и човечеството ще влезе в 2011 година. В този момент, с голямо удоволствие отправям новогодишни поздрави към всички националности в страната, сънародниците от специалните административни райони Хонконг, Макао и Тайван, китайците в чужбина, както и към всички приятели по света. 2010 година е необикновена за китайския народ. В условията на често променяща се международна и вътрешна обстановка, китайският народ се сплоти и продължи своя път напред, проведе успешно Световното изложение ЕКСПО в Шанхай и Азиатските игри в Гуанджоу, преодоля последиците от силното земетресение в Юшу и свлачищата в Джоучу, поддържаше стабилно икономическо развитие, положи големи усилия за подобряване на своя живот и реализиране целите,…
  420
 • Октомври 06, 2012

  Новогодишно послание на Президента на Руската Федерация Медведев, Димитрий Анатолиевич.

  В навечерието на Нова година, по традиция, президентът на Руската Федерация се обърна към сънародниците. Дмитрий Медведев отчете резултатите не само от изтеклата година, но и от първото десетилетие на века: - Съвсем скоро, при звуците на кремълските камбани, 2010 година ще остане в историята, а заедно с нея и първото десетилетие на сегашния век. Изпращайки старата година, си спомняме нейните радостни и тъжни моменти и се надяваме, че идната година ще бъде добра и сполучлива за всеки от нас и за цялата страна. Заедно ще градим съвременна Русия – силна, открита, дружелюбна. Изминалата година беше една от най-сложните в историята на нова Русия. Преди всичко, ще я запомним с климатичните катаклизми – невижданата жега и пожарите, потресли страната. Това се отрази върху икономиката, в…
  935
 • Октомври 06, 2012

  "Газпром" е най-печелившата компания в света

  Руската газова група "Газпром" е била най-печелившата компания в света през 2009 г., посочва американското списание Fortune, по повод публикуването на класацията Fortune Global 500. Американската група Wal-Mart Stores Inc, най-големият дистрибутор в света, заема първото място за най-голям оборот. "Газпром" е най-печелившата компания в света, въпреки че през 2009 г. чистата печалба на групата е паднала със 17,8% до 24,56 милиарда долара.
  880
 • Октомври 06, 2012

  Кой е Бронислав Коморовски - новият президент на Полша?

  Граф Брони́слав Мари́я Коморо́вски е роден в югозападната част на Полската Народна Република в град Оборники Сльонск на 4 юни 1954 година. Той е второ от три деца и единствен син на граф Зигмунд Леон Коморовски - професор африканист, антрополог, поет, социолог и дипломат и графиня Ядвига Коморовска. Той е племенник на Графиня Майа Коморовска, роднина на Ана Мария Коморовска (майката на белгийската принцеса Матилда) и Тадеуш Бур Коморовски. От 1957 до 1959 г. живее със семейството си в Юзефув, а до 1966 г. в Прушкув, където завършва средно училище. Бил е член на пионерската организация. През 1977 г. завършва историческия факултет на Варшавския университет. До 1980 година работи в редакцията на списание «Słowo Powszechne».
  490
 • Октомври 06, 2012

  Митрополит Николай: Гей шествието е парад на разврата и греха

  Човечеството живее в духовно робство, а материализмът, изкушенията и съблазънта са вирус за човешките души. Това каза пред журналисти в Смолян Пловдивският митрополит Николай, който участва в Света литургия по повод Храмовия празник на църквата „Св. Висарион Смолян” и взе участие в церемонията по изпращането на Константийския епископ Антоний и назначаването на архимандрит Висарион за архиерейски наместник на Смолянска духовна околия, предаде агенция Фокус. Митрополитът посочи, че ако Св. Висарион Смоленски е живял и е пазил вярата при турското робство, то днешните свещеници трябва да спасят човечеството от духовното робство, в което живее. Митрополитът заяви, че днес лесно се подменят духовните, моралните и нравствени ценности. Той посочи, че изпитва ужас от предстоящия гей парад в София,…
  514
 • Октомври 06, 2012

  Секс, наркотици и чалга-политика

  Позлатените кубета на най-големия храм в България отразяват последните отблясъци на залязващото слънце, докато няколко хиляди души танцуват похотливи хитове, изпълнявани от пищни и провокативно облечени красавици. Така започва репортаж на Ройтерс за концерта по повод 20-годишнината на "Пайнер". Безплатният концерт в София, който отбелязва юбилея на водещия попфолк звукозаписен лейбъл "Пайнер", възбуди обществен спор заради избора на мястото - символ на демокрацията, там, където се проведоха първите митинги след падането на комунизма в България.
  637
 • Октомври 06, 2012

  Последният мохикан на оранжевата революция

  Тя е един от безспорните символи на оранжевата революция - Тимошенко. . Но коя всъщност е Тимошенко? Не може да се отрече, че Юлия Тимошенко владее актьорското изкуство, особено когато трябва да говори пред хората. Тя много бързо може да се превъплъти от бизнес-дама в пълнокръвна политичка или близка до народа жена. "Нито моето семейство, нито моите чувства или амбиции, само Украйна определя моя живот", заявява настоящата украинска министър-председателка. Какво остана от оранжевата революция?
  500
 • Октомври 06, 2012

  Защо беше убит Чаушеску?

  На 25 декември 1989 г. генералният секретар на Румънската комунистическа партия Николае Чаушеску след кратък полеви съд беше разстрелян от своите бивши съратници. заедно с него беше убита и неговата жена Елена. Сред точките на обвинението - "геноцид срещу румънския народ", и "действия, насочени срещу националната икономика." Разстрелът беше заснет на лента, която цинично беше излъчена от всички световни телевизии. Хората от по-старото поколение помнят, че социалистическа Румъния заемаше особено място сред социалистическите страни. Ръководителят на тази страна, генералният секретар на Румънската Комунистическа Партия Николае Чаушеску много пъти осъждаше външнополитическите акции на съветското ръководство, заемаше самостоятелна позиция в международните въпроси. През 1968 г. Румъния отказа…
  1153
 • Октомври 04, 2012

  140 години от рождението на Владимир Илич Ленин

  На 22 април 2010 година се навършват 140 години от рождението на "Вожда на Революциите" - Владимир Ленин. Кой всъщност е Ленин? Владимир Илич Улянов (Ленин) е роден на 10 (22) април 1870 год. в град Симбирск (сега Уляновск), разположен на брега на великата руска река Волга. Детството и юношеството на Владимир Илич минават в градовете Симбирск, Казан и Самара( сега Куйбишев), на широките простори на Волга.
  659
 • Октомври 04, 2012

  Шрифтове*БГ

  Нека споделим и разпространим българските шрифтове с всеки който иска да пише и чете на нашия език. Това го пише на сайта, който намерих преди малко - Шрифтове*БГ - много се радвам, че още има такива хора, които се стремят да популяризират българските шрифтове, така силно критикувани и на Запад и на Изток, особено в "братска Русия" - еми това е положението - България е първата кирилизирана страна, пристъпила на Запад и не руските, а българските шрифтове печелят състезанието!
  640
 • Октомври 04, 2012

  Почина певицата Валентина Толкунова

  Фото: © valentina-tolkunova.ru В Москва на 64-годишна възраст почина легендата на съветската естрада Валентина Толкунова. През съветските години певицата беше изпълнителка на много популярни песни, гласът й звучеше в заставката надетското предаване „Лека нощ, деца". Толкунова е гастролирала във Финландия, Германия, САЩ, Канада, Гърция и Израел, издала е 12 плочи и компакт-дискове. (Гласът на Русия)
  806
 • Октомври 04, 2012

  На 25 февруари се състоя тържествено заседание на Върховната Рада на Украйна, посветено на полагането на клетва на новоизбрания президент на Украйна Виктор Янукович

  В залата присъстваха народните депутати на Украйна, втория Президент на Украйна Леонид Кучма, бившите председатели на Върховната Рада на Украйна и ръководители на правителството на Украйна, Председателя и членовете на Конституционния съд на Украйна, Председателя на Върховния съд на Украйна, Председателя на висшия стопански съд на Украйна, Председателя на висшия административен съд на Украйна, Генералния прокурор на Украйна, Председателя на Националната банка на Украйна, председателя и членовете на Централната Избирателна Комисия, президента на Националната Академия на Науките на Украйна, председателя на Службите за безопасност на Украйна, председателя на Службата за външно разузнаване на Украйна, Председателя на Сметната палата, членовете на правителството, Председателя на Върховната Рада…
  710
 • Октомври 04, 2012

  Малко известни факти за Бойко Борисов

  *Сълзите на Бойко Борисов лекуват рак. Твърде жалко, че той не плаче. Никога. *Бойко Борисов не спи. Той чака. * Какво минава през главите на бандитите, когато ги пребива Бойко Борисов? Юмрукът му. * Бойко Борисов е единственият човек, който някога е побеждавал на тенис тухлена стена. * Когато някой нападне Бойко Борисов, в дознанието полицията записва код 45-11 – "самоубийство". * Табелката с инвалидна количка на паркингите в София не значи, че местата са за инвалиди. Означава просто, че ако паркирате там Бойко Борисов ще ви направи инвалид. * Съществува само един видеозапис на Бойко Борисов ядосан. Този запис се продава от компанията Юнивърсал под името "Кошмари на Елм стрийт" *Първата сцена от "Спасяването на редник Райън" представлява свободна интерпретация на работна среща на Бойко…
  2084
 • Октомври 04, 2012

  Детско порно и расизъм – обещаната “промяна” от Обама

  Докато подготвям следващата голяма статия за политиката на Барак “Телепромптърния президент” Обама – и по-точно политиката на неговите господари от Уол Стрийт – предлагам следното четиво, в което главен герой е Кевин Дженингс. Кой пък е тоя? Поредният гуру на евгениката, намерил място в президентската администрация след такива тъмнила като майстор-кукловода Рам Емануел (споменат тук) и Джон Холдрън, съветник по въпросите на науката (повече тук). Та въпросният Дженингс е основател на GLSEN – Образователната програма за гейове, лесбийки и хетереросексуални – като сега има власт да обучава всички американски деца… с детско порно – буквално! Следват долнопробни текстове, моля, невротиците да не четат по-нататък. И все пак четивото е препоръчително за всички родители.
  759
 • Октомври 04, 2012

  Новата военна доктрина на Руската Федерация - Ядрен отговор на всяка заплаха!

  Военная доктрина Российской Федерации
  570
 • Октомври 04, 2012

  Дядо Николай: Братя и сестри, ГМО е луциферовски бяс!

  Обични в Господа братя и сестри, С известно недоумение следим дискусията от последните дни, дали и доколко следва да се допуска върху българската земеделска земя да бъдат засаждани така наречените генно-модифицирани организми.
  696
 • Октомври 04, 2012

  Скандалната статия на Волен Сидеров в "Уикенд"

  Волен Сидеров Нали знаете стария каламбур с кръстословично звучене: как се нарича мъжки характер с пет букви, първата е "п". Във вторник, 19 януари, Слави Трифонов беше жива илюстрация на този виц. Хем му се искаше да се направи на мъж, хем вагиналното начало у него накрая побеждаваше. Тъкмо да заклейми Бойко Борисов и някаква буца на гърлото му го спираше, набъбвайки като венерин хълм. Аха да му тегли една майна, но някак тестостеронът не достигаше и вместо ругатня се получаваше хленч като на вдовица за коитус.
  646
 • Октомври 04, 2012

  2010 ще бъде годината на Китай

  Повечето международни, а и вътрешни прогнози се концентрират върху няколко теми, които бяха важни за прогнозиране и миналата година по това време. Много от тях обаче не отчитат 1 много значим фактор, който оказва влияние върху почти всички теми - Китай. Защо? Защото през последните месеци, а може би дори и години, Китай спря да се нуждае от света, но светът все повече има нужда от Китай. Ще спомена само няколко факта, които ме накараха да определя 2010 като годината на Китай.
  644
 • Октомври 04, 2012

  Селска чест по Желева

  Срам беше чувството, което изпитах, докато гледах как българската кандидатка за еврокомисарка Румяна Желева посочи с пръст сънародничката си от европарламента Антония Първанова.Такова със сигурност е било преживяването на още хиляди сънародници. Потъвах на стола си, докато гледах излагацията на външната ни министърка, защото съм българка - все едно резилът беше мой. Все си мисля, че ако се е почувствала толкова бяла и добра и оцапана в клевети, можеше да го намекне по-елегантно, заради едната чест и възпитание. Зараьди позицията, от която идва, и заради позицията, към която се е устремила. И заради България, която мнозина продължават да свързват все още повече с Балканите и по-малко с Европа.
  634
 • Октомври 04, 2012

  Да създадем прекрасно бъдеще за световния мир и развитие Новогодишно приветствие на Ху Дзинтао

  Дами и господа, другари и приятели, Скоро ще зазвънят новогодишните камбани и ще посрещнем новата 2010 г. Изключително радостен съм, че в този красив момент, чрез Радио Китай за чужбина, Националното радио и Националната телевизия имам възможност да изразя своите новогодишни поздрави към сънародниците ни от Хонконг, Макао, Тайван, към всички китайски емигранти в чужбина, и към приятелите по света.
  570
 • Октомври 04, 2012

  КНР отбеляза своя 60-ти Рожден Ден с тържествен парад

  В сърцето на Пекин, на площад Тянанмън, КНР празнува своята 60-та годишнина. В този важен за страната ден председателя на КНР Ху Цзинтао и други лидери също взеха участие в празнуването заедно с десетки хиляди военни, студенти и гости. Празникът започна със 60 залпа оръдейни салюти и издигането на държавния флаг. По време на парада Ху Цзинтао, който е също така и Прецедател на Централния Военен съвет приветства воините, участващи в парада. Войските бяха построени по трикилометровата линия по дължината на булевард Чанандзе, по които в своята черна лимузина китайско производство Ху Цзинтао прие парада.
  436
 • Април 19, 2012

  Ярузелски: Аз първи казах за Катин

  Ще стане ли датата 10 април 2010 година преломен момент в полско-руските отношения? Аз не бих използвал определението "преломен момент", тъй като то описва гранично явление. В процесите на международните отношения, в това число и полско-руските, има свой ход, темп, аз по-скоро бих казал, че е направена голяма крачка към принципно подобряване на тези отношения. Какво се промени? Колко голяма е направената крачка? Милиони руснаци получиха информация, която преди това им беше недоступна или изкривена. На руската власт, на Путин, на Медведев им трябваше не малко смелост, за да прекрачат тази бариера. Излъчването на филма на Вайда "Катин" по руска телевизия значително разшири границите на това знание.
  246
 • Декември 29, 2010

  Държави. Димитър Гулев

  От всичко най-много обичахме да играем на държави. Обикновено играехме следобед, по хлад. Събирахме се на равния циментов плочник пред Женини и улицата, тиха и прашна, екваше от възбудените ни гласове. Ние бяхме най-големите, ние играехме, а другите, по-малките, седяха по Женината ограда и живо откликваха на нашите победи и несполуки в играта. С тебешир или бучка засъхнала вар очертавахме на плочника просторен квадрат и всеки от нас, големите и силни момчета, си ограждаше по един къс от квадрата. В него изписвахме с едри букви името на любимата си държава, определяхме кой ще вика пръв и стъпили с по един крак в държавата си, започвахме играта. - Да бие, да бие, да бие.... - викаше някой, ние тръпнехме в очакване и когато най-после чуехме името на някоя от държавите в квадрата, хуквахме…
  60
 • Май 05, 2010

  ТУК ПЪК НЯМА ТАКАВА СТРАНИЦА!

  ВЪРНИ СЕ В НАЧАЛОТО
  33

ПЕТРИ - Петър Трифонов - дърворезба, изработка на приклади, мебели.  

Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

ИЗБРАНО ...

497

Северна Корея: от другата страна на либералните лъжи

in other
Съветския Съюз, първата в света социалистическа държава, я няма на геополитическата карта на света повече от години. Няма го и съдадения от него съюзен блок - Варшавския Договор. Въпреки всичко това Северна Корея продължава да върви по социалистическия път на развитие. Тами не намирисва на реставрация на капитализма. Либералите в своите статии постояно пишат, че живота там е подобен на ад,…
777

Ужасите на западната содомия на държавно ниво, за които дори не подозирате.

in other
Тази статия е за защитата на нашите деца от чума, по-страшна от която и да била болест по света, защото тази чума заразява с практически неизлечима болест нашите деца – така нареченото джендър възпитание, натрапвано ни от бързо деградиращия в това отношение Запад. Там са решили, че децата се раждат като безполови същества и на момченцата не трябва да се казва че са момченца (аналогично и по…
178

Нобеловката по литература: Как да победиш черна, еднокрака лесбийка?

in other
Известно предсказание с неизвестен автор звучи така: „следващия лауреат на Нобеловата награда в областта на литературата трябва да стане еднокрака бременна черна лесбийка, самотна майка на пет деца“. То беше неправено преди 7 или 8 години, и сякаш нобеловия комитет все пак си е взел бележка, тъй като с всяка следваща година неотклонимо се движи в обозначеното направление. Тоест, вече не става…
261

Галя и Тарас - първите хора на Земята.

in other
Първите хора на Земята се наричали Тарас и Галя. Когато сътворението на света било завършено, Господ ги поселил в страна, наречена Едемски съюз. Какво ли само нямало там! Имало великата река Днипро1, в която вместо вода се плискала прекрасна горилка2. Расла там и тревата на живота – коноп, даваща тъкани за одежда и прочие. А в центъра на градината се възвисявало дървото за познание на доброто и…
282

СССР 60-те: съветските младежи на страниците на американското списание «LIFE»

in Галерия
1960-те години са времето на така нареченото "хрушчовско затопляне" - едно от най-ярките десетилетия в историята на СССР. Това е време на ярки личности, крупни проекти и обществени реформи. През 1967 г. за американското списание "LIFE", фотографът Bill Epprige снима цяла серия фотографии "Съветските младежи", която още същата година се появява на страниците на списанието. Ето ги и тези снимки,…
324

Интервю с хомосексуален руски неонацист

in other
От Ник Честър. Преди няколко седмици интервюирах членове на малайзийската нео-наци сцена. Цялата концепцията на движението им беше объркваща. Голяма част от това да си нацист е да мразиш всеки, който не е бял, а хората от Малайзия обикновено не са бели. Оказва се обаче, че изключително строгата идеология не е кой знае какъв проблем в случая, и че малайзийските нацисти могат да продължат да…
319

Melodii din Moldova Sovietică - или "съветски фолк"

in музика
Една малка, но същевременно готина колекция от най-култовите в цялото постсъветско пространство песни на молдовски език. Парчетата са в оригиналното им звучене от 70-те години, когато стават хитови. Имат хиляди вариации, които се въртят и до днес, а и самите изброени в листата изпълнители са ги пели всичките до една. Тук на ВИГ „Норок“, ВИА „Оризонт“, великата Надя Чепрага и разбира се – Соня…
260

Владимир Ивасюк

in art world
Владимир Михайлович Ивасюк е роден на 4 март 1949 година в градчето Кицман в семейството на учителите Михаил и София Ивасюк. Още на 3 годишна възраст проявява огромно внимание към музиката, наблюдавайки с удоволствие репетициите на учителския хор, на които често го водят родителите. В първи клас свири невероятно на цигулка и започва да обикаля местните прегледи на художествената самодейност,…

 

Логин:

Парола:


(?)